the header image
 

Кампания за справедлива и устойчива верига на доставки на тропически плодове

Присъединете се към нашия призив към ЕС, правителствата, супермаркетите и представителите на хранителната промишленост за осигуряване на справедливи цени за тропическите плодове, произведени без нарушаване на правата на човека и замърсяване на околната среда.

НОВИНИ/СЪБИТИЯ

Последни новини и събития от Кампанията „Да направим плодовете справедливи!”

всичко НОВИНИ/СЪБИТИЯ

Тема с продължение: Надежда за правата на работниците в дъщерните дружества на FYFFES в Коста Рика и Хондурас

Прессъобщение Май 2017 г.   Решението на Инициативата за етична търговия (ETI), че членството на Fyffes в инициативата временно ще бъде спряно, поражда надежда за работниците в техните дъщерни дружества в Коста Рика и Хондурас, че трудовите им права в бъдеще ще бъдат изцяло и правилно зачитани. Действието на ETI…

Франция приема Закон за спазване на корпоративните задължения на фирмите-майки при възлагане на поръчки

  Франция приема Закон за спазване на корпоративните задължения на фирмите-майки при възлагане на поръчки (La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères donneuses d’ordre): първа историческа стъпка към по-добри права на човека и опазване на околната среда.   21 Февруари 2017: Френският парламент прие дългоочакваният закон за…

Fyffes – сериозни нарушения на трудовите права в Коста Рика и Хондурас

През м. януари 2017 г. консорциум от НПО „За справедливи плодове”от Европа, Латинска Америка и Африка започна кампания за спазване на трудовите права в плантациите, доставящи плодове за Fyffes. Fyffes е ирландска компания със седалище в Дъблин и един от глобалните концерни в световната търговия с плодове. На европейския пазар…

ВИДЕО

Вижте нашите видео материали относно темите, свързани с производството на тропически плодове.

всичко ВИДЕО

Да направим плодовете справедливи!
Включете се в кампанията за „Да направим плодовете справедливи!”