News

Гласуване в ЕК относно употребата на глифозат

27 организации от целия свят се обединиха в Кампанията „Да направим плодовете справедливи”! НПО от Европа сред които и от България работят в тясно сътрудничество с организации на дребни производители и синдикати на работниците в плантациите от Африка, Латинска Америка и Карибския район за защита на трудовите права и подобряване на условията на живот на стотици хиляди хора, заети с отглеждането, брането и пакетирането на тропическите плодове, които ежедневно купуваме.
Нарушаването на трудовите и екологични стандарти са характерни и за производствата и на банани, и на ананаси, но и за други тропически плодове, като в повечето случаи положението се влошава.
Световния синдикат на работниците в хранителната промишленост IUF се обърна към Кампанията и ни информира за загрижеността си относно намеренията на ЕК да удължи срока за използване на глюфозат.
Като граждани на ЕС, ние сме ужасени да научим, че в крещящо незачитане на преобладаващото гласуване в Европейския парламент (на 13.04.2016) в подкрепа на предложението за ограничение в използването на глифозат, Комисията сигнализира видимото намерение да игнорира гласуването, доказателствата и голямата обществена загриженост и да разреши неограниченото използване в продължение на десет години. Ние осъждаме също така отказа на ЕК да разкрие напълно проучванията, на които това решение се основава, от съображения, свързани с „търговска тайна“.

Ние и IUF вярваме, че опазването на околната среда и здравето и безопасността на потребителите започва със защитата на работниците плантациите, които са най-силно изложени на опасни въздействия. Епидемиологични изследвания са показали положителна корелация между експозицията на глифозат и неходжкинов лимфом, и че излагането на въздействието на глифозат е свързано с висок риск от кожен меланом. Този риск се увеличава при продължителна работа на слънце, което е типично за работниците в плантациите за тропически плодове.
Ние работим със синдикатите на селскостопанските работници в тропическите страни. Те водят ежедневна битка за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд – особено за намаляване на излагането на токсични пестициди. Удължаването на използването на глифозат от ЕС ще направи още по-трудно ограничаването и забраната му в страни извън ЕС.

Ние ви призоваваме в предстоящия вот относно употребата на глифозат на 18 или 19 май да се противопоставите на предложението на ЕК за удължаване употребата му без ограничения за нови 10 години и настояваме за зачитане и прилагане на препоръките на Европейския парламент, и по-специално :
• предприемане на независимо изследване за канцерогенните и ендокринни разрушителни свойства на глифозат;
• публикуване на всички научни доказателства, на базата на които Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) основава своята положителна класификация на глифозат;
• отхвърляне на всички непрофесионални употреби на глифозат;
• забрана на приложението на глифозат в близост до обществени паркове, детски площадки и градини;
• разработване на обучение и ръководство за професионалисти и поставяне на строги ограничения за използването преди реколтата на продукти, съдържащи глифозат.
През 2013 г. беше възможно да се наложи двугодишен мораториум върху избрани неоникотиноиди, за да се оцени допълнително тяхната токсичност за пчели и дивите опрашители. Ние вярваме, че в интерес на защита на човешкото здраве, мораториум върху глифозат употреба трябва да бъде продължено през май т.г.