News

ГЛИФОЗАТ – ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

За пореден път при гласуване в ЕК за продължаване на разрешителното за употреба на глифозат на територията на ЕС не се постигна съгласие. Срокът на действащото до сега разрешително изтече на 30.06.2016 г.
При гласуването не се постигна необходимото квалифицирано мнозинство, а именно 55% от държавите-членки, които да представляват 65% от населението. Вторият критерий не бе постигнат и така до продължаване на разрешителното не стигна. Въпросът е препратен към помирителна комисия и, в случай, че и там не се постигне съгласие, решението ще бъде взето от ЕК.
20 държави-членки гласуваха „ЗА” предложеното от специална комисия продължаване на разрешителното. Единствено Малта гласува с ясно „НЕ”. Германия, Гърция, Франция, Италия, Люксембург, Австрия и Португалия се въздържаха от гласуване.
Така до следващото гласуване остава на всяка държава.членка сама да преценява дали да използва или не глифозат на територията си. Остава в сила препоръката да се ограничава употребата му в паркове и градини и на други публични места.
По наше мнение необходима е по-категорична позиция на не гласувалите държави и промяна на позицията на подкрепилите държави в посока ограничаване и забрана на употребата на глифозат. До тук противоречията са само относно територията на ЕС. Държавите производителки извън ЕС изобщо не са предмет на дискусия. Глобалните хранителни концерни отдавна доставят продукти, в т.ч. и плодове, от цял свят, където условията на производство включително употребата на пестициди изобщо не са обект на дискусия. Подкрепете усилията ни за контрол и прозрачност относно производството на тропически плодове.