News

Изявление на комисаря по здравеопазването и безопасността на храните

Витенис Андриукайтис,
Брюксел 01.06.2016

Дами и Господа,
Тази сутрин информирах моите колеги комисари за състоянието на дискусиите на Комисията с държавите-членки по темата глифозат.
На първо място, искам да подчертая отново че процедурата на ЕС за разрешение по отношение на пестицидите е сред най-строгите в света.
Тя отнема години на научна оценка преди да активното вещество да е разрешено или разрешителното му подновено на равнището на ЕС.
Нашият научен процес е много строг и разчита на обединяване на опита между Европейския орган за безопасност на храните и на всички 28 държави-членки.
Нашите предложения и решения за глифозата се основават на оценката, направена от EFSA и преди това – Германският федерален институт за оценка на риска (Bundesinstitut für Risikobewertung). И двата органа правят заключението, че е малко вероятно глифозата да е канцерогенен.
От миналата есен моите усилия бяха насочени към обсъждане с държавите-членки на най-добрия начин за подновяване на разрешителното за употребата на глифозат в рамките на Експертен комитет. Стремяхме се към възможно най-широка подкрепа на държавите-членки.
Досега, въпреки че по-голямата част от държавите-членки е „за” подновяване на разрешителното, не е постигнато квалифицирано мнозинство, въпреки усилията на Комисията да се съобрази с исканията и опасенията на редица национални правителства, както и на Европейския парламент ( който се произнесе в полза на 7-годишно подновяване).
Някои държави-членки не са склонни да заемат позиция.
Смятам, че е важно да се изясни, че щом веднъж едно активно вещество се одобрява – или подновява на равнище ЕС – то след това до държавите-членки следва да разрешат и крайните продукти (в т.ч. и хербициди и пестициди сами по себе си) на техните пазари.
Одобрението на ЕС на активно вещество само означава, че държавите-членки могат да разрешават продукти за растителна защита на тяхна територия, но те не са длъжни да го направят.
Държавите-членки, които не желаят да използват продукти базирани на глифозат, имат възможността да ограничат тяхната употреба. Те не трябва да се крият зад решението на Комисията.
Въпреки това, ако няма одобрение на ЕС, държавите-членки нямат вече друг избор: разрешението изтича на 1 юли. Ако няма продължаване на разрешението, държавите-членки ще трябва да оттеглят и разрешенията си за продукти за растителна защита, съдържащи глифозат от техния пазар.
Ние вече създадохме експертен комитет за да отговори на 6-ти юни при обсъждането на темата отново и да се гласува на базата на ограничено разширяване на сегашното одобрение, докато мнението на ECHA (European Union’s Agency for Chemical Products) разсее останалите съмнения.
Действително, съгласно законодателството на ЕС, последната дума принадлежи на Европейската агенция по химикалите (Агенция на Европейския съюз за химически продукти). Това е така, защо Комисията предлага да се пита ECHA за нейната научна оценка на канцерогенността на глифозата и да не се разшири сегашното одобрение на глифозат докато не се получи становище от ECHA.
Идния понеделник, държавите-членки ще бъдат помолени да гласуват по тази мярка. Още веднъж, това е колективно решение.
Отвъд тези незабавни мерки, Комисията подготвя второ решение – преглед на условията за използване на глифозат. В това решение, бих искал да направя три ясни препоръки към държавите-членки:
• Забрана на коформуланта наречен POE tallowamine от глифозат базирани продукти;
• Минимизиране на използването на глифозат в обществени паркове, обществени детски площадки и градини;
• Намаляване до минимум употребата на глифозат преди реколтата.
Отговорността да се въведат такъв тип мерки принадлежи на държавите-членки, но аз вярвам, че е важно да се насърчава устойчивото използване на пестициди и хербициди.
В заключение, искам да повторя, че топка в момента е в държавите-членки.
Комисията е направила всичко по силите си, за да достигне подходящо решение въз основа на солидни научни доказателства.
Като комисар по здравеопазването и безопасността на храните, повтарям още веднъж, че за мен високото ниво на защита на човешкото здраве и околната среда, както е предвидено в законодателството на ЕС, е от първостепенно значение.Същевременно оставам дълбоко убеден, че нашите решения трябва да се вземат на базата на науката, а не поради политическо удобство.
Очаквам отговора на държавите-членки.
Благодаря ви.