News

Тема с продължение: Надежда за правата на работниците в дъщерните дружества на FYFFES в Коста Рика и Хондурас

LogoFYFFES!

Прессъобщение

Май 2017 г.

 

Решението на Инициативата за етична търговия (ETI), че членството на Fyffes в инициативата временно ще бъде спряно, поражда надежда за работниците в техните дъщерни дружества в Коста Рика и Хондурас, че трудовите им права в бъдеще ще бъдат изцяло и правилно зачитани.

Действието на ETI е вследствие на жалба, подадена от Banana Link и Международния съюз на работещите в хранителната промишленост (IUF) и потвърдена от ETI, че Fyffes нарушават основния кодекс на ETI, като не спазват надлежно свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне и не осигуряват в плантациите на техните дъщерни дружества безопасно и хигиенично работно място.

Banana Link и IUF приветстват тази възможност за Fyffes да установят взаимно приемлива форма за сътрудничество с местните синдикати в Хондурас и да въведат ефективни мерки за гарантиране на зачитането на трудовите права на всички работници във веригата на доставки. Надяваме се, че в бъдеще Fyffes ще може да докаже пълното спазване на основния кодекс за поведение на ETI и по този начин да възстанови членството си.

Това също така е добре дошло за кампанията “Свобода и справедливост за работниците във Fyffes “, стартирана през януари тази година от глобален съюз от организации на гражданското общество и синдикати. Кампанията приканва Fyffes да установи и приложи глобална фирмена политика, за да гарантира зачитането на правата на работниците в цялата верига на доставки. Временното спиранена членството на Fyffes  в ETI илюстрира сериозността на нарушенията към днешна дата и възможност за тяхното отстраняване.

Правото да се формират синдикати и правото на организиране за колективно договаряне, защита на правата на работното място и подобряване на условията на труд са ключови аспекти на универсалното човешко право на свобода на сдружаване. Индивидуалните работници трябва да са свободни да упражняват правото си да се присъединят към синдикат, без работодателите да предприемат действия за ограничаване на това право или да принуждават работниците да се откажат от правата си, както беше доказано в дъщерните дружества на Fyffes.

Трагична илюстрация на силно анти-съюзната култура, която понастоящем съществува в плантациите на дъщерни дружества на Fyffes в Хондурас, беше въоръжената атака миналия месец срещу  Moisés Sánchez, организатор на синдикатите в дъщерното дружество на Fyffes в Хондурас, като посланието на нападателите беше ясно: Ако продължи синдикалните си дейности, рискува живота си.

Генералният секретар на IUF Рон Осуалд заяви, че ” Sumitomo, които са  новите собственици на            “Fyffes ” и много търговци на дребно на компанията трябва отговорно да се отнесат към  сериозността на безпрецедентните действия на ETI и  да предприемат конкретни мерки за коригиране на злоупотребите, посочени от ETI и всички, ангажирани със случая да защитят основните човешки права на работниците във веригата за доставки на Fyffes. “.

“Ние приветстваме това действие от страна на ETI в подкрепа на работниците в техните дъщерни дружества в Коста Рика и Хондурас, които са наблюдавали непрекъснато нарушаване на трудовите си права през последните години”, каза Жаки Макей от “Банана Линк”. Искрено се надяваме, че Fyffes са готови и способни да въведат необходимите процедури, за да гарантират свободата на сдружаване и безопасното работно място в своите световни вериги за доставки и да успеят да бъдат приети обратно в ETI като компания, спазваща Етичните стандарти на базовия кодекс на ETI “

Контакти:

Sue Longley (IUF): 00 41 22 793 2233

Jacqui Mackay (Banana Link) 00 44 7971 633606

 

 

Бележки

 1. Banana Link е малка НПО, създадена през 1996 г., която провежда кампании за социално справедлива, екологосъобразна и икономически жизнеспособна бананова индустрия. Основана в Норуич, организацията работи в тясно сътрудничество със синдикати на латиноамериканските работници в сектора на бананите, малките фермери на Карибите и организациите на гражданското общество в Европа и САЩ. www.bananalink.org.uk
 2. Международният съюз на работещите в хранително-вкусовата промишленост (IUF) е международна федерация на синдикати, представляваща работници, заети в селското стопанство и плантациите, подготовката и производството на храни и напитки, хотели, ресторанти и кетъринг услуги и всички етапи на преработка на тютюн. http://www.iuf.org/w/
 3. Основният етичен кодекс на ETI www.ethicaltrade.org/eti-base-code
 4. Историята на нашата жалба до ETI, преди временното прекратяване на членството на Fyffes, както е записано от ETI е:

“ETI получи официална жалба за спора Fyffes / работници от Международния съюз на хранителните работници (IUF) и неправителствената организация” Banana Link ” през април 2016 г. от името на местния съюз.

В съответствие с нашите процедури първоначално се опитахме да посредничим. За съжаление тези усилия бяха неуспешни.

Под ръководството на нашия Управителен съвет  (който включва служители от TUC, ITUC, IndustriALL и IUF в допълнение към равен брой представители на фирми и неправителствени организации), ние преминахме към официална процедура.

Оттогава настъпи следното:

 1. Изпълнителният директор на ETI направи преглед на доказателствата, представени от всички страни по спора, и потвърди основните аспекти на жалбата, като ги оцени като съществени и стабилни.
 2. Беше поискано Fyffes да изготви план за саниране.
 3. Изпълнителният директор на ETI прецени, че планът за саниране не е успял напълно да отговори на повдигнатите въпроси.
 4. Подкомитетът на управителния съвет на ETI направи преглед на процеса, реши, че решението на изпълнителния директор трябва да бъде потвърдено и писмото с препоръките беше изпратено на Fyffes съгласно задължителната процедура за членовете на ETI, което е дисциплинарна фаза.
 5. На Fyffes беше даден срок до 3 февруари, за да отговори с подробен и обвързан с времето план за действие. Те не успяха да изпълнят това изискване по подходящ начин, в който момент изпълнителният директор на ETI поиска дисциплинарната комисия на ETI да разгледа случая.
 6. Fyffes упражниха правото си съгласно нашата задължителна процедура за членовете, за да представи на Комитета своята позиция по спора. Комитетът разгледа позицията на Fyffes, предходната жалба и друга подходяща информация, за да прецени дали Fyffes изпълнява задълженията си за членство.
 7. Комитетът заседава на 30 март след среща с представители на Fyffes. Решението ще бъде представено на пълния съвет на ETI на следващата среща, която ще се състои през май. “

 

 1. Подробности за кампанията “Свобода и справедливост за работещите за Fyffes ” можете да намерите тук – http://makefruitfair.org/fyffes/
 2. Неотдавнашната въоръжена атака срещу синдикалния организатор Moisés Sánchez и неговия брат беше осъдена от Между-американската комисия по правата на човека (Inter-American Commission on Human Rights), Международната конфедерация на синдикатите (International Trade Union Confederation) и Международния форум на трудовите права (International Labor Rights Forum).