News

тема с продължение „Сладки плодове, горчива истина” – писмо на синдикат ASTAC

До

Фондация ЛИДЛ & Co. KG

Г-н Робин Гудсблом, г-н Флориан Шютце

Щифтсберг щрасе 1

D-74167 Некарсулм

 

 

Lidl Stiftung & Co. KG

Mr. Robin Goudsblom & MR. Florian Schuetze

Stiftsbergstr. 1

D-74167 Neckarsulm

 

 

Уважаеми господа,

 

Преди година ние, Синдикатът на земеделските работници и фермери в Еквадор –

ASTAC, се срещнахме с вас в централата ви. Целта на тази среща беше обсъждане на изследването „Сладки плодове,  –  горчива истина“, което Oxfam Германия публикува през м.

май 2016 г., за подобряване на  сериозните нарушения на трудовите права, както и

на околната среда във фермите, които доставят на германския пазар, да се привлече вниманието на широк кръг потребители и да се потърсят решения на тези проблеми.

 

На тази среща ни казахте, че сте много загрижени за зачитането на правата на работниците във фермите, които ви доставят банани, и това е причината да сключите договор със  сертифициращия орган Rainforest Alliance. По този начин, от вашите офиси, разположени на единадесет хиляди километра от Еквадор, искате да уверите потребителите, че контролирате фермите, които ви доставят банани и че човешките права на работниците и на жителите от

околните общности се зачитат. С изключение на това, по време на последната среща вие не сметнахте за необходимо да обърнете внимание на  основно право на човека – това  на свобода на профсъюзното обединение. За съжаление, една година по-късно, условията на труд и правата на човека в горепосочените фермите все още са сериозни. Експлоатацията и нарушаването на правата продължават – въпреки че, както ни успокоихте тогава, това е от такова значение за вас. През изминалите седмици посетихме следните 5 ферми, които доставят вашите супермаркети: La Палма, Матиас, Сан Хосе де Понгарбел, Сан Хуан и Ел Наранхо.

 

След като интервюирахме около 50 души, повечето от тях мъже и жени, работници в селското стопанство и други местните жители, трябва да отбележим, че националните закони и други международни стандарти все още се нарушават:

– Повечето работници не получават заплати, които им позволяват да покриват основните си

нужди. Има различни нередности в начините на плащане.

– Работниците са в постоянна опасност от отравяне чрез използването на силно опасни

агрохимикали и почти пълната липса на защитни мерки в случай на пръскане от въздуха,

докато работниците са все още на плантациите или отсъстват за кратък период от време.

Пръскането от въздуха също така замърсява водните източници, животните и хората, живеещи в околните на насажденията райони.

– Заплашени са и работниците, които искат да се присъединят към нашия синдикат или да формират свои синдикат. Фактически всяка форма на работническа организация е застрашена. Ето защо работниците се страхуват да говорят с хора, които са извън общността, относно условията на труд във вашата фирма или всяка  друга тема, за да не бъдат видени от надзорните органи на фермата.

– Работниците не могат да се срещат дори в почивните дни в своите общности и или дори

с работници от други ферми в сектора. Ако управлението на фермите разбират, че са се срещали по някаква причина, работниците стават жертва на натиск от страна на ръководството –  факт, който се случва често в днешно време.

 

В прикачения файл ще намерите доклад, изготвен от нас, който включва свидетелство от

работници от стопанствата в Еквадор, които доставят за супермаркета LIDL. Решихме да

подготвим доклада, защото от ASTAC не искаме да мълчим за измама на милиони потребители в Европа, които вярват, че техните чувства на солидарност към работниците, които отглеждат плодовете, които продавате, са взети под внимание и са уважени. Мълчанието би ни направило съучастници и ние няма да направим това.

 

Надяваме се, че след като прочетете прикачения доклад, ще приложите окончателно и за всички Кодекса на поведение, който твърдяхте, че имате. Освен това ви молим да ни информирате за стъпките, които ще предприемете в диалога с вашите доставчици, за да преодолеете различните форми на нарушения, които открихме. За нас е удоволствие да посрещнем делегати от вашата компания при следващото ви посещение в Еквадор, за да обсъдим този въпрос и потърсим решения, за да се сложи край на постоянните нарушения на човешките и трудовите права при вашите ферми-доставчици.

 

 

Искрено Ваш,

 

Efrén L. Vélez C.                         Jorge W. Acosta O.

SECRETARIO GENERAL             COORDINADOR GENERAL

ASTAC