News

Франция приема Закон за спазване на корпоративните задължения на фирмите-майки при възлагане на поръчки

 

Flag_of_France.svgФранция приема Закон за спазване на корпоративните задължения на фирмите-майки при възлагане на поръчки (La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères donneuses d’ordre): първа историческа стъпка към по-добри права на човека и опазване на околната среда.

 

21 Февруари 2017: Френският парламент прие дългоочакваният закон за спазване на корпоративните задължения на фирмите-майки към подизпълнителските им фирми. Законът бележи историческа стъпка към подобряване на корпоративното зачитане на правата на човека и околната среда. Европейската коалиция за корпоративна справедливост (ECCJ) се  присъединява към френската платформа за корпоративната отчетност ( Forum Citoyen pour la RSE)  която призовава европейските страни, институциите на ЕС и международната общност за развиване на  подобно законодателство.

 

Чрез законът, който се отнася само за най-големите френски компании, се прави последна оценка по отношение на вредните въздействия от дейността на компаниите върху хората и планетата, като ги задължава да публикуват годишни планове за публична бдителност. Това включва въздействия, свързани с техните собствени дейности, дейности на фирми под техен контрол и  на доставчици и подизпълнители, с които те имат утвърдени търговски отношения.

Когато компаниите не изпълняват тези си задължения, законът дава възможност на пострадалите и други заинтересовани страни да отнесат въпроса към съд. Съдът може да  наложи глоби до 10 милиона €, ако компаниите не публикуват планове. Глобите могат да стигнат до 30 млн €, ако това неизпълнение е довело до щети, които в противен случай биха били предотвратени.

Въпреки, че е голямо постижение, френски граждански организации твърдят, че текстовете на закона можеше да са по-амбициозни. Обхватът на закона е ограничен – само до около 100 големи компании. Тежестта на доказване все още се пада на пострадалите – които често не разполагат със средства, за да търсят справедливост – това допълнително подчертава  дисбаланса на силите между големите компании и жертвите на насилие. Освен това, ако вредите са възникнали независимо от дружеството майка, като е приложен адекватен план за бдителност, компанията няма да носи отговорност: компанията не е задължена да гарантира резултати, а само да докаже, че е направила всичко по силите си, за да се избегнат щети.

Франция предприе първата стъпка днес, но тя трябва да бъде последвана от подобно обвързващо законодателство на национално, европейско и международно равнище, за да се прилага за всички участници в глобализацията на труда. ECCJ се присъединява към Forum Citoyen pour la RSE като настоява френското правителство да продължи по този път и насърчава законодателство за спазване на корпоративните задължения на европейско и международно равнище, и да се покаже подкрепа за други инициативи, насочени към подобряване на корпоративната отчетност, като Глобалния договор на ООН за бизнеса и правата на човека.

Въпреки че Франция е първата страна, която приема обвързващо законодателство от този вид, това е част от развитието на по-голямо движение в цяла Европа. Подобно законодателство в момента се разглежда в Швейцария, където са събрани необходимите подписи за референдум за надлежна проверка и задължително спазване на човешките права в доставните вериги.

През февруари 2017 г. холандският парламент прие законопроект за контрол на детския труд Ако бъде одобрен от холандския Сенат, законът ще изисква фирмите да установят дали детския труд присъства в техните вериги за доставки и, ако това е така, да разработят план за борба с това.

През 2016 г., Обединеното кралство прие клауза за прозрачност в доставните вериги в Закона за съвременно робство. Тази разпоредба изисква дружества със седалище или правене на бизнес във Великобритания да докладват за мерките, които предприемат, за да се предотврати робство или трафик, нарушаващ  правата на човека в техните вериги на доставки.

Съвета на Европейския съюз, Съвета на Европа, Европейския парламент и  Г-7 са отправяли многобройни подобни призиви като са подчертавали необходимостта от подобряване на корпоративната отговорност и достъпа до правосъдие за жертвите, особено по отношение на правата на човека и злоупотреби с околната среда, които се наблюдават в подизпълнителските и доставни вериги.