Изявление на комисаря по здравеопазването и безопасността на храните

Monthly Archives

2 Articles

Изявление на комисаря по здравеопазването и безопасността на храните

Витенис Андриукайтис, Брюксел 01.06.2016 Дами и Господа, Тази сутрин информирах моите колеги комисари за състоянието на дискусиите на Комисията с държавите-членки по темата глифозат. На първо място, искам да подчертая отново че процедурата на ЕС за разрешение по отношение на пестицидите е сред най-строгите в света. Тя отнема години на научна оценка преди да активното […]

ГЛИФОЗАТ – ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

За пореден път при гласуване в ЕК за продължаване на разрешителното за употреба на глифозат на територията на ЕС не се постигна съгласие. Срокът на действащото до сега разрешително изтече на 30.06.2016 г. При гласуването не се постигна необходимото квалифицирано мнозинство, а именно 55% от държавите-членки, които да представляват 65% от населението. Вторият критерий не […]