НАШАТА КАМПАНИЯ

Make Fruit Fair demonstration

Защо организираме кампания за тропически плодове?

27 организации от целия свят се обединиха в Кампанията „Да направим плодовете справедливи ”! НПО от Европа работят в тясно сътрудничество с организации на дребни производители и синдикати на работниците в плантациите от Африка, Латинска Америка и Карибския район за защита на трудовите права и подобряване на условията на живот на стотици хиляди хора, заети с отглеждането, брането и пакетирането на тропическите плодове, които ежедневно купуваме.

Най-популярните примери са бананите и ананасите:
Бананите заемат първо място в световната търговия с плодове, отглеждат се в над 150 държави като годишната реколта надхвърля 107 мил. тона. Международната търговия с ананаси е в постоянен възход като всеки втори плод е за износ.

Нарушаването на трудовите и екологични стандарти е характерно и за производствата и на банани, и на ананаси, но и за други тропически плодове, като в повечето случаи положението се влошава.

Нашата кампания е за:

 •  насърчаване на справедлива и устойчива верига на доставка на тропически плодове,
 • защита на социалните и екологични права в държавите-производителки,
 • предоставяне на трибуна на държавите-производителки от Глобалния ЮГ,
 • създаване на връзка между държавите-производителки и държавите-потребителки чрез съвместна кампания,
 • насърчаване на нови форми на международни търговски политики и практики.

Какви са специфичните искания на кампанията „Да направим плодовете справедливи“

Ние настояваме супермаркетите, като най-силни участници във веригата за доставка, да плащат справедлива цена на своите доставчици, която покрива разходите за устойчиво производство.
Настояваме компаниите за търговия с плодове и супермаркетите да гарантират:

 • възнаграждение, покриващо основните потребности на работниците в плантациите-доставчици;
 • равен достъп на жените до заетост и обучение;
 • спазване на правата на човека, в т.ч. трудовите права сред които и правото на сдружаване и членуване в синдикат;
 • опазване на околната среда чрез намаляване използването на токсични агро-химикали.

Настояваме правителствата да:

 • регулират злоупотребата с пазарна сила на супермаркетите;
 • създадат правила за отчетност на компаниите, относно условията на труд в държавите-производителки;
 • подкрепят политики за справедливо и устойчиво производство на плодове.

Ние имаме нужда от подкрепа!

Потребителите имат сила да окажат натиск върху отговорните за подобряване на условията във веригите за доставка.