News

Fyffes – сериозни нарушения на трудовите права в Коста Рика и Хондурас

През м. януари 2017 г. консорциум от НПО „За справедливи плодове”от Европа, Латинска Америка и Африка започна кампания за спазване на трудовите права в плантациите, доставящи плодове за Fyffes.

Fyffes е ирландска компания със седалище в Дъблин и един от глобалните концерни в световната търговия с плодове. На европейския пазар компанията е водеща при вноса на банани, ананаси, пъпеши и гъби.

От лятото на 2015 г., ние сме събрали доказателства за много сериозни нарушения на основни трудови права по-специално в  дъщерните дружества на Fyffes ANEXCO в Коста Рика и Suragroh и Melon Export SA в Хондурас, където до голяма степен работят жени, разчитат на временна сезонна работа и са особено уязвими.

Тези нарушения включват: неплащане на минималните заплати и социално осигуряване (около 2.5 m £ социално осигуряване не са изплатени); излагането на работниците на опасни агрохимикали; неспазване на правото на свободно сдружаване, включително заплахи, тормоз и уволнение на синдикалните членове и блокиране на процеса на  колективно договаряне.

 

20161105_María-Gómez_714„Те никога не са внасяли  за социално осигуряване и сега няма да бъде в състояние да се пенсионирам и да изляза най-накрая в заслужена почивка след толкова много години, прекарани на плантациите. Аз трябва да продължи да  работя, за да оцелея.“ – Мария Гомес (65), която е работила в продължение на почти 30 години като бригадир на Melon Export SA

 

За Suragroh, британската НПО Banana Link и Международния съюз на работниците в хранителната промишленост  (Union of Foodworkers – IUF)) твърдят за нарушения на Кодекса за етична търговия на Великобритания, за възпрепятстване на синдикалната дейност и не изплащане на достойни заплати, отказ  за участие в местния модел за посредничество за преодоляване на тези конфликти. Инспекцията по труда  в Хондурас също така е установила неплащане на минималните заплати и други договорени бонуси. Освен това в доклад от 2015г. на Министерството на труда на САЩ са потвърдени твърденията, че Suragroh не плаща минималната работна заплата и допуска дълъг списък с други нарушения.

От работниците са изисква да осигурят собствени работни съоръжения като мотики, мачете и обувки, разходите за които може да са в размер на дохода за цялата седмица.

Работниците също са изложени на опасни химикали, които предизвикват главоболия, здравословни проблеми и температури, оплакват се за липсата на информация  и обучение за да се избегнат опасностите и да бъдат защитени от химични продукти. През декември 2015 г., около 100 жени са пострадали от отравяне, 14 от които са били хоспитализирани, след като те  случайно са попаднали откъм подветрената страна на съседен парцел пръскан с хербициди и хлор.

В същото време, при ANEXCO, въпреки подкрепата от Министерство на труда на Коста Рика диалогът между местните синдикати и ръководството на ANEXCO и Fyffes не се провежда поради липсата но подходящо място. Основните искания на кампанията „За справедливи плодове” от м. септември 2015 г. за зачитането на правата на работниците и край на тормоза срещу синдикалните членове все още не са изпълнени.

И двата случая ясно показват, че Fyffes също е в нарушение и на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и за провала да „уважава правото на своите служители да бъдат представлявани от синдикатите“.

 

Marys Suyapa Gómez„Аз забременях, но те не позволяват бременност“ – казва Мария Суяпа Гомес, уволнена след като е работила в Suragroh в продължение на петнадесет години.

 

 

 

 

Нито една компания, особено такава, която изповядва да се спазват ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека, трябва да се възползва от ужасяващи нарушения, понесени от тези в дъното на тяхната верига за доставки.

Съюз от организации на гражданското общество и синдикатите, включително синдикатите в Коста Рика и Хондурас, призоваваме Fyffes  да гарантират, че местното управление на плантациите в Коста Рика и Хондурас ще:

  • прекратят дискриминацията на синдикалните членове в Anexco (Коста Рика) и Suragroh (Хондурас)
  • признаят синдикатите в Anexco (Коста Рика) и Suragroh (Хондурас) и участват в колективното договаряне с тези съюзи, за да се осигури възможност на работниците да бъдат представлявани в преговорите за заплатите и условията на труд на плантациите.

Ние също така призоваваме акционерите и директорите, отговорни за Fyffes

  • да разработват и прилагат широка политика за гарантиране на спазването на правата на работниците в цяла верига на доставки на тази глобална компания, включително правото да се присъединят към независим профсъюз да участват в колективното договаряне.

Откъс от годишния доклад пред акционерите:

„ От 2002 г. Fyffes е член  на Инициативата за етична търговия (ETI), спонсорирана от  правителството на Обединеното кралство, която е обединение на фирми, неправителствени организации и трудови представителни органи, които работят в партньорство, за да се подобри животът на работници по целия свят, произвеждащи потребителски стоки . Базовият  кодекс на ETI е включен в кодекса на Fyffes за добри практики, с които всички директни доставчици на банани и ананаси за Fyffes трябва да се съобразяват. Въз основа на своя  Годишен доклад 2012 г. за ETI, Fyffes придоби статут „Achiever” като признание за работата си в социалната / етична сфера. ETI и други етични стандарти следват ръководните принципи на ООН (UNGP) относно прилагането на правата на човека. Fyffes следва изискването UNGP да „зачитане, защита и отстраняване на нарушенията” на правата на човека и се ангажира да продължи да прави така. „

 

Можете да подкрепите подписката до Fyffes в английската версия на сайта!

www.makefruitfair.org