РЕШЕНИЯ

Women banana workers in PeruНито едно от тези решения само по себе си няма да реши проблемите в плантациите за тропически плодове. Все пак добре е да се знае, какво може да се предприеме:

Вярваме, че някои сертификационни системи допринасят значителни ползи за дребните производители. Много по-трудно е обаче да се види ползата за работниците от подобни системи, които често не подкрепят работата на независимите синдикати.

Работниците в плантациите често са възпрепятствани при упражняване на правото си на организиране в синдикат и съответно участие в колективно трудово договаряне относно условията на труд.

Справедливата търговия е начин на търгуване с основна цел непосредствена и ефективна подкрепа на изложените на риск дребни производители в Африка, Азия и Латинска Америка.

Световният форум за бананите е платформа за диалог между участниците в производството на банани и веригата на разпределението им, включително супермаркети, синдикати, НПО и правителства.

Много европейски компании имат финансови ползи от дейностите си извън ЕС (например в плантациите за тропически плодове) – избягване на отговорност съгласно регулациите на ЕС относно условията на труд, нивото на възнаграждение и опазването на околната среда. Смятаме, че регулациите на ЕС трябва да бъдат променени и да се отнасят и за тези проблеми.