ЧЕСТНА ТЪРГОВИЯ

Windward Islands bananasСправедливата или честна търговия е начин на търговия с основна цел непосредствена и ефективна подкрепа на изложените на риск дребни производители в Африка, Азия и Латинска Америка.
Вече повече от 50 години честната търговия е ефикасен начин за защита на условията на труд и на живот на дребните фермери и занаятчии в развиващите се страни. Алтернативна търговия с банани се развива още от 1980-те години от организации за честна търговия като BanaFair, gebana и Oxfam Wereldwinkels,, които днес са асоциирани към Световната организация за честна търговия (World Fair Trade Organisation -WFTO). Първите банани с етикет „честна търговия” са продадени през 1996 г. Бананите станаха символ на успеха (и трудностите) на честната търговия и сертифициране и са на едно от първите места сред честно търгуваните продукти с пазарен дял от 10 до 50% в няколко европейски държави. Минималните цени за честна търговия с банани спасиха хиляди дребни фермери от натиска на световните пазари. Премията за честна търговия донесе осезаеми ползи за тези фермерски общности.
Повечето банани, ананаси или други тропически плодове, които се търгуват честно, имат марка за честна търговия, която се използва от Fairtrade International – FI. През последните 15 години марката за честна търговия стана особено популярна, но стана и обект на някои критики (виж Сертифициране). Има редица организации за честна търговия, които се съобразяват с правилата на Fairtrade International, или дори повече, но не използват марката за честна търговия, а например етикетът за гаранция на WFTO (WFTO guarantee label)

Вярваме, че някои сертификационни системи допринасят значителни ползи за дребните производители. Много по-трудно е обаче да се види ползата за работниците от подобни системи, които често не подкрепят работата на независимите синдикати.
Развиването на националното и международно законодателство е за предпочитане пред тези доброволни стандарти. Както казва Генералният секретар на Международната конфедерация на синдикатите (ITUC -International Trade Union Confederation) Шарон Бароу: „Частни стандарти не трябва да стават заместител на официалната политика, установена чрез демократичен и представителен политически процес.”

5 основни принципа на честната търговия:

  • Заплащане на справедлива цена – производителите получават цена, покриваща производствените разходи, потребностите за достоен живот и разумна печалба;
  • Забрана на детски труд – всякакви форми на детски труд са забранени, особено ако вреди на детското образование или на физическото и интелектуалното им развитие;
  • Достойни условия на труд – работниците в плантациите, фермите, преработвателните фабрики и други съпътстващи дейности работят при достойни и безопасни условия и получават достойно възнаграждение;
  • Развитие на местните общности – значителна част от доходите от честна търговия се инвестират в развиване на проекти в общностите на производителите – например осигуряване на питейна вода, изграждане на здравни и образователни помещения, преквалификация, здравеопазване, микро финансиране и т.н.
  • Устойчива околна среда – вредните агро-химикали и ГМО са изключени от системата за честна търговия.подкрепят се такива производствени техники, които съхраняват ценни екосистеми и запазват здравето на производители и потребители.