СВЕТОВЕН ФОРУМ ЗА БАНАНИТЕ

World Banana Forum logoСветовният форум за бананите е платформа за срещи и диалог между участниците в цялата верига на производство и търговия на банани включително супермаркетите, синдикатите, НПО и правителствата.

История на Световния форум за бананите

През 2005 г консорциум от граждански организации, сред които и от Глобалния Юг (COLSIBA, WINFAи UROCAL) свиква Втората международна конференция за бананите с цел да събере всички участници в цялата верига на производство и търговия на банани и обсъди трудностите и предизвикателствата пред това производство. Конференцията завършва с решението за създаване на постоянен многостранен форум със задача за възстановяване и подобряване на социалните и еко-стандарти при производството на банани. Гражданските организации положиха огромни усилия да привлекат за участие основните играчи, за което беше създаден Подготвителен комитет.

През декември 2009 година в седалището на Организацията на ООН по прехрана и земеделие FAO бе официално обявено създаването на Световния форум за бананите и подкрепената от всички 150 участника негова цел „Съвместна работа за устойчиви производство и търговия на банани”. Основните компании за банани, глобалните търговци, производители и синдикати на работниците в плантациите от 4 континента, учени, представители на правителства на държавите-производителки и потребителки, на агенции на ООН приемат амбициозна програма за работа. Правителствени членове на FAO ратифицират създаването на форума и се ангажират да допринасят за успешната му работа.

Какво иска да постигне Форумът?

Мисията на Форума е да насърчи сътрудничеството между всички участници в глобалното производство – от плантацията до супермаркета – с цел устойчивост и утвърждаване на добри практики на работното място, равнопоставеност, опазване на околната среда и икономически напредък.

Участието във Форума на най-мощните корпоративни играчи в това производство бе водено от най-уязвимите – нашите партньори от държавите-производителки, а именно организациите на работниците COLSIBA, UROCALи WINFA. Кампанията „Да направим плодове честни” призовава потребителите да подтиква компании и супермаркети, които не са членове на Форума, да се включат активно. Вярваме, че Форумът дава уникалната възможност за прилагане на устойчива търговия с банани, включваща уважение на правата на работниците, заплащане на достойно възнаграждение и опазване на околната среда чрез редуциране употребата на пестициди.

Някои постижения на Форума:

  • Създадена виртуална библиотека, където компаниите и дребните фермери могат да обменят опит и информация относно добри и отговорни еко-практики, вкл. начини за намаляване употребата на силно токсични пестициди;
  • Наблюдение на нивата на заплащане в 8 държави – водещи износителки на банани с цел предприемане на редица инициативи за изчисляване и въвеждане на възнаграждение в плантациите, покриващо основните потребности;
  • Картографиране на женската заетост в 3 региона – основни износители на банани;
  • Съставен и предстоящ за публикуване справочник с добри практики при производството и търговията с банани.

За повече информация: www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-aboutus/.

[1] COLSIBA е латиноамериканска координираща организация на синдикатите на производителите на банани и селскостопански продукти; WINFA е карибска асоциация на фермерите и UROCAL е регионален синдикат на селските организации в Еквадор, представляващи над 600 дребни производители на банани, кокосови орехи и цитрусови плодове.