ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА ПРОМЯНА НА НЕСПРАВЕДЛИВИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ

photo of banana workerПроблемите на дребните производители и работниците в плантациите трябва да останат в дневния ред на политиците и корпорациите.

Супермаркетите и мултинационалните компании за плодове са неспособни или не желаят да прекратят бизнес модела на „ежедневно ниски цени”, който се основава на несправедливи търговски практики като прехвърля прекомерни разходи и рискове към доставчиците. Компаниите трябва да поемат отговорност за правата на работниците и производителите по цялата си верига на доставки.

Това е кампания, насочена към националните и европейски политици и правителства за въвеждане на законова отговорност за корпоративна отчетност и прилагане на Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека. Те трябва да приспособят действащите или да приемат нови законодателни разпоредби за ограничаване на злоупотребите с пазарна сила на супермаркетите, за регулиране на несправедливите търговски практики и за установяване на устойчивост във веригите за доставка на тропически плодове. Политиците трябва да въведат правила за отговорност на супермаркетите относно недостойните условия на труд в държавите-производителки.

Трябва да се сложи край на злоупотребата с пазарна сила на супермаркетите. Подпишете нашата петиция пред Европейската комисия за въвеждане на по-строги и задължителни правила в ЕС срещу несправедливите търговски практики.