ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В СПЕШНИ АКЦИИ

photoМоже да изразите международна солидарност като се включите в спешни акции, поискани от нашите партньори в страните-производителки.

Натискът върху синдикати и дребни производители, както и нарушаването на правата на човека са ежедневна практика в строните-производителки на тропически плодове. Кампанията „Да направим плодовете справедливи!”
получава много призиви за подкрепа от партньорите ни от глобалния ЮГ. Ще ви информираме за всеки напредък по спешните акции.

Текущи акции

Предишни акции

Ето някои от успешните предишни спешни акции:

  • Възстановяване на охраната на НоеРамирез – генерален секретар на SITRABI (синдикат на работещите в банановите плантации в Гватемала) и поемане на задължение от страна на правителството на Гватемала за установяване на „периметър за сигурност” за други лидери на синдиката като последица от убийството на 6 действащи и бивши членове на синдикатапрез 2011 г..
  • Вмешателство на Chiquita (купувач), RainforestAlliance (сертифицираща организация) и Министерството на труда на Хондурас в отговор на непризнаването от страна на собствениците на плантацията TresHermanas законосъобразността на синдиката SITRAINBA.
  • Положителни действия на Chiquita за подобряване на положението на жените в техните плантации – по-специално създаването на Женски комитет под егидата на международно рамково споразумение, развиването на програма за обучение и квалификация за жените и предложения за разкриване на работни места за жени.