OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Data protection

Provozovatel této webové prezentace, Ekumenická akademie, se zavazuje, že vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobe tretí strane. Vaše osobní údaje budou dle zákona prísne zabezpeceny proti zneužití.

Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochrane osobních údaju, ve znení pozdejších predpisu. Zadáním údaju o své osobe na techto stránkách udelujete zároven souhlas s jejich zarazením do interní databáze Ekumenické akademie a s jejich využitím pro potreby Ekumenické akademie. Tento souhlas je udelen na dobu neurcitou a to až do doby písemného vyjádrení nesouhlasu s tímto zpracováním (ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sbírky o ochrane osobních údaju).

Výjimkou predání Vašich údaju tretí strane je pouze odeslání urgentních apelu ci lobovacích emailu z techto stránek. V tomto prípade se adresátum zobrazuje Vaše jméno, príjmení a emailová adresa.