ŘEŠENÍ?

Women banana workers in Peru

Ani jeden z následujících způsobů, jak čelit problémům skrytým pod banánovou slupkou, neřeší situaci stoprocentně. Přesto ale stojí za to dozvědět o nich.

Věříme, že některé certifikační systémy mohou významně pomoci nezávislým drobným pěstitelům, jejich dopad na zaměstnance větších plantáží se ale hodnotí těžko. Často totiž nedokáží účinně podporovat právo na nezávislé odbory.

Dělníci na plantážích se nemohou sdružovat do odborů a společnými silami se tak snažit o zlepšení svých pracovních podmínek. To je přitom jedna z mála cest, jak se jejich práce může stát opravdu „důstojnou prací“.

Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

World Banana Forum umožňuje setkávání a dialog mnoha stran zapojených do produkce banánů – maloobchodních řetězců, odborů, neziskových organizací i politiků.

Řada evropských nadnárodních společností vydělává na svých aktivitách mimo EU (například na provozování plantáží), ale vyhýbá se odpovědnosti za pracovní podmínky, porušování lidských práv a za dopady své činnosti na stav životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že EU musí zavést opatření, která by dohnala firmy k odpovědnosti a podobným praktikám zamezila.