FAIR TRADE

Fair trade je způsob obchodu, který dává lidem z Afriky, Asie a Latinské Ameriky možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Více než 50 let je fair trade efektivní způsob obchodu, který zlepšuje životní i pracovní podmínky drobných farmářů a pracovníků napříč zeměmi globálního Jihu. Banány se tímto způsobem obchodují od 80. let. První banány s certifikací Fairtrade byly prodány v roce 1996. V dnešní době banány symbolizijí úspěch (a zároveň výzvy) certifikace Fairtrade a jsou jednou z nejvíce obchodovanou komoditou. V některých evropských zemích dosahuje procento fairtradových banánů na trhu od 10 do 50%. To však zatím není případ České republiky, kde se nedaří dostat férové banány na trh.

Většina spravedlivě obchodovaných banánů nese známku Fairtrade, kterou spravuje Mezinárodní organizace pro značení Fairtrade (Fairtrade Labelling Organizations International).

Systém produktové certifikace Fairtrade (podobně jako např. známka bio) si v posledních patnácti letech dokázal získat velkou popularitu jak mezi spotřebiteli, tak mezi firmami. Nevyhnul se však ani kritice (více informací v sekci Certitikace). I toto je jedním z důvodů, proč dnes ještě najdeme organizace, které známku Fairtrade na banánech nevyužívají, ačkoliv jejich vlastní pravidla pro férové obchodování odpovídají pravidlům v rámci Fairtrade (či je dokonce převyšují).

Pět hlavních přínosů fair trade

  • Spravedlivá cena

Pěstitelé dostávají za své výrobky cenu, která jim umožňuje pokrýt náklady na výrobu a získat prostředky pro důstojné živobytí. Jedním z nástrojů jsou stanovené minimální ceny, pod něž nesmějí dohodnuté ceny mezi pěstiteli a obchodníkem klesnout.

  • Zákaz dětské práce

Dětská práce, která narušuje právo na vzdělání a zdravý tělesný i duševní rozvoj dítěte je zakázána.

  • Důstojné pracovní podmínky

Pracovníci na plantážích, farmách a v dalších podnicích pracují v důstojných a bezpečných podmínkách a jsou dodržována všechna jejich pracovní práva. Dostávají mzdu, která pokrývá náklady na jejich živobytí.

  • Rozvoj komunit

Povinností obchodníků zapojených do fair trade je vyplácet družstvům výrobců tzv. sociální příplatek. Tento dodatečný příjem z fair trade je investován do projektů místního rozvoje, zejména v sociální oblasti. Družstva si tak mohou například postavit školu, silnici nebo nakoupit stroje pro zpracování svých produktů.

  • Enviromentální udržitelnost

Škodlivé agrochemikálie a geneticky upravené plodiny jsou z fair trade vyloučeny. Podporovány jsou udržitelné pěstitelské a výrobní postupy, které zachovávají ekosystémy pro příští generace, ale také chrání zdraví pěstitelů i spotřebitelů

Přečtete si pěti hlavních principech fair trade a další informace na stránkách Světové fair trade organizace.

Windward Islands bananas