News

Správná volba je hrát fér!

Správná volba je hrát fér!

Za férové banány se připojují k celoevropské výzvě, aby supermarket Lidl bral v potaz lidská a pracovní práva lidí pracujících na produkci tropického ovoce.

Obchodní řetězec Lidl nabízí banány, při jejichž pěstování docházelo k porušování lidských práv. Dokonce i u produkce banánů s etickou certifikací Rainforest Alliance, které jsou v Lidlu k dostání. Dokládá to nová studie organizace Oxfam. Dnes se Česko připojuje k mezinárodní výzvě supermarketu Lidl, aby přijal odpovědnost za pracovní podmínky na banánových plantážích.

České supermarkety včetně Lidlu zařazují do své nabídky po vzoru těch zahraničních banány z tzv. udržitelných zdrojů. Nejčastěji s certifikací Rainforest Alliance. Studie organizace Oxfam “Trpká pravda o sladkém ovoci” však ukazuje, že i na banánových plantážích s touto certifikací probíhá masivní porušování lidských práv. V některých případech je situace i horší než na konvenčních plantážích. Zpráva analyzuje situaci v Ekvádoru a Kostarice, vychází z rozhovorů s 200 pracovníky a pracovnicemi a s řadou expertů.

Podle studie uvádí 65 % pracovníků na banánových plantážích Rainforest Alliance v Ekvádoru, že chemické postřiky práškovacími letadly probíhají v době, kdy jsou zaměstnanci přímo na plantážích. Důsledkem pak je vysoký počet dětí narozených s postižením, časté jsou samovolné potraty a rakovinová onemocnění. Lidé navíc trpí závratěmi, nevolnostmi a kožními alergiemi.

“Supermarkety úzkostlivě kontrolují vzhled dováženého ovoce a odmítají celé dodávky, pokud zjistí sebemenší vadu. Ale na druhé straně umožňují, aby lidé, kteří banány sklízejí, trpěli nemocemi způsobenými chemickými postřiky,” uvádí Franziska Humbert, autorka studie a poradkyně pro lidská práva z německé pobočky organizace Oxfam.

Studie potvrzuje, že v Ekvádoru je běžné násilné omezování činnosti odborů. Důsledkem je nevyplácení ani minimálních mezd, neplacené přesčasy, porušování pracovních práv. Na žádné z dvaceti sledovaných plantáží nefungují odbory. Jména odborářů jsou vedena na “černých listinách”. 93 % pracovníků na ekvádorské plantáži s certifikací Rainforest Alliance, která dodává banány přímo Lidlu, uvádí, že by se nepřipojilo k odborům ze strachu z represí.

Ekumenická akademie se připojuje k mezinárodní kampani „Správná volba je hrát fér“, která vyzývá obchodní řetězec Lidl, aby zajistil důstojný příjem a pracovní podmínky dělníkům na banánových plantážích.

Do výzvy se budou moci zapojit spotřebitelé a svým podpisem osobně vzkázat Lidlu, aby začal nabízet eticky obchodované banány. Paralelně jednají zástupci kampaně s vedením společnosti Lidl a Rainforest Alliance.

Výzva potrvá do října roku 2016, podpisy budou zástupcům řetězce postupně předávány. Akce je součástí evropské kampaně Za férové banány a v ČR ji koordinuje Ekumenická akademie.

Kampaň Za férové banány šíří povědomí o pracovních podmínkách v rozvojových zemích. Zástupci Ekumenické akademie aktuálně připravují cestu na banánové plantáže v Jižní Americe, která bude částečně financovaná z projektu Pošli banány do Ameriky na hithit.cz. Dovezené fotografie a materiály budou sloužit pro vznik interaktivního online dokumentu o banánech.