Εκστρατεία “Make Fruit Fair!” – Κάνοντας τα συστήματα τροφίμων πιο βιώσιμα Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Το Future Worlds Center συμμετέχει σε πανευρωπαϊκή εκστρατεία* ευαισθητοποίησης και υπεράσπισης (advocacy) σχετικά με τα κοινωνικά/περιβαλλοντικά προβλήματα της βιομηχανίας εξωτικών φρούτων – κυρίως μπανάνας και ανανά**. Στόχος είναι περίπου 23 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές σε περίπου 20 χώρες της ΕΕ. Η εκστρατεία θα ευαισθητοποιήσει τόσο τους ευρωπαίους καταναλωτές να εμπλακούν σε δράσεις της εκστρατείας (π.χ. συμμετοχή σε εργαστήρια, εκστρατείες ευαισθητοποίησης […]