Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΑΣ

Make Fruit Fair demonstration

Γιατί πρέπει να δράσουμε για τα τροπικά φρούτα;

Δεκαεννιά οργανισμοί από όλο τον κόσμο ένωσαν δυνάμεις για την εκστρατεία “Make Fruit Fair!”. Μη κυβερνητικοί οργανισμοί από την Ευρώπη έχουν στενές συνεργασίες με μικρές αγροτικές οργανώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις εργατών σε φυτείες από την Αφρική. Λατινική Αμερική και τη Καραϊβική με σκοπό να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που καλλιεργούν, οργώνουν, μαζεύουν και συσκευάζουν τα τροπικά φρούτα που αγοράζουμε καθημερινά από τις υπεραγορές.

Τα πιο εμφανή παραδείγματα αφορούν την μπανάνα και τον ανανά: Η μπανάνα είναι το φρούτο με το μεγαλύτερο εμπόριο ανά το παγκόσμιο, το οποίο καλλιεργείται σε περισσότερες από 150 χώρες, με παραγωγή 107 εκατομμυρίων τόνων το χρόνο. Το διεθνές εμπόριο ανανά επεκτείνεται με γοργούς ρυθμούς και ένας στους δύο ανανάδες καλλιεργείται για εμπόριο.

Οι παραβάσεις στα πρότυπα εργασίας και στα περιβαλλοντικά δικαιώματα είναι κοινός τόπος στη παραγωγή μπανάνας και ανανά, αλλά και στην παραγωγή άλλων τροπικών φρούτων, και σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση αυτή χειροτερεύει όλο και περισσότερο.

Η εκστρατεία μας αφορά:

•την προώθηση δίκαιων και αειφόρων αλυσίδων παραγωγής τροπικών φρούτων,
•την υπεράσπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων στις χώρες παραγωγής,
•την παροχή ενός χώρου όπου οι φωνές όλων όσων συμβάλουν στη παραγωγή στον Παγκόσμιο Νότο θα μπορούν να ακουστούν,
•την δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των χωρών παραγωγής και των χωρών κατανάλωσης μέσω μιας κοινής εκστρατείας,
•την ενθάρρυνση για τη δημιουργία νέων μορφών διεθνών εμπορικών πολιτικών και πρακτικών για το.

Τι ζήτα η εκστρατεία “Make Fruit Fair!” συγκεκριμένα;

Θέλουμε οι υπεραγορές, ως οι πιο δυναμικοί παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού, να πληρώνουν τους προμηθευτές τους με δίκαια ποσά που να καλύπτουν τα έξοδα μιας βιώσιμης  παραγωγής.

Ζητάμε από τις εταιρείες παραγωγής φρούτων και τις υπεραγορές να εγγυηθούν ότι:

• παρέχονται βιώσιμα εισοδήματα στις φυτείες από τις οποίες προέρχονται τα φρούτα τους.
• οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες εργοδότησης και εκπαίδευσης όσο και οι άνδρες.
• υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και των εργατικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στη συμμετοχή σε μια ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση.
• υπάρχει σεβασμός και προστασία προς το περιβάλλον, και γίνεται περιορισμένη χρήση τοξικών γεωργοχημικών.

Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις όπως:

• ρυθμίσουν τη κατάχρηση της αγοραστικής των υπεραγορών.
• διασφαλίσουν πως οι εταιρείες θα τεθούν υπεύθυνες για τις συνθήκες εργασίας στις χώρες παραγωγής.
• στηρίξουν πολιτικές που ενθαρρύνουν την δίκαιη και βιώσιμη παραγωγή φρούτων.

Για να έχει αντίκτυπο αυτή η εκστρατεία, χρειαζόμαστε την υποστήριξη σας!

Οι καταναλωτές έχουν τη δύναμη να πιέσουν τα άτομα/φορείς που είναι αρμόδιοι για τη βελτίωση της κατάστασης σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφοδοσίας φρούτων. ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ!