ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστεύουμε πως κάποια συστήματα πιστοποίησης έχουν επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε μικροπαραγωγούς. Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα για τους εργάτες αυτών των συστημάτων, τα οποία συστήματα πολλές φορές δεν υποστηρίζουν με επιτυχία τη δουλειά που καταβάλλεται από ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η σωστή εφαρμογή εθνικών και διεθνών νομοθεσιών είναι πάντα πιο επιθυμητή από αυτά τα εκεθελοντικά πρότυπα. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Sharon Burrow, «Τα ιδιωτικά πρότυπα δεν πρέπει να αντικαταστήσουν τη δημόσια πολιτική η οποία καθορίζεται από δημοκρατικές και αντιπροσωπευτικές πολιτικές διεργασίες».

Πιστοποίηση Βιολογικού προϊόντος

Τι είναι η βιολογική πιστοποίηση;

Η βιολογική πιστοποίηση είναι σύστημα πιστοποίησης και σήμανσης τρίτων μερών, το οποίο καλύπτει όλους τους τομείς γεωργικής παραγωγής και συσκευασίας, μεταχείριση των ζώων, προστασία της άγριας ζωής, και απαγορεύει την άσκοπη και βλαβερή χρήση προσθετικών ουσιών στα βιολογικά επεξεργασμένα τρόφιμα. Οποιοδήποτε προϊόν πωλείται ως «βιολογικό» πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές των αυστηρών κανονισμών που καθορίζονται σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου πραγματοποιείται από ανεξάρτητες εταιρείες πιστοποίησης.

Ποια είναι τα προτερήματα της βιολογικής πιστοποίησης;

  • Αποτελεί ένα καλό μητρώο μείωσης του αρνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου της γεωργικής παραγωγής όπως η διάβρωση του εδάφους, η χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ), η καταστροφή της βιοποικιλότητας, η κατάχρηση γεωργοχημικών και η εξάπλωση τους στο φυσικό περιβάλλον, ή η έκπλυση στοιχείων των λιπασμάτων σε λίμνες, ποταμούς και στα υπόγεια ύδατα.
  • Η αποφυγή χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων συνεισφέρει σε ψηλότερα εισοδήματα για γεωργούς/αγρότες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Υπάρχει ακόμη περιθώριο για βελτίωση

  • Η βιολογική πιστοποίησης δεν καλύπτει επαρκώς τις κοινωνικές πτυχές και διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων παραγωγής και γεωργικού τοπίου.
  • Η βιολογική πιστοποίηση έχει υψηλό κόστος και πολλές απαιτήσεις από μικρομεσαίους παραγωγούς και οργανισμούς παραγωγής σε αναπτυσσόμενες χώρες και μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς εξωτερική χρηματοοικονομική ενίσχυση.
  • Τα οικονομικά οφέλη για εργάτες και παραγωγούς σε αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν ανεκπλήρωτα, μιας και δεν αντιμετωπίζει τις σχέσεις μεταξύ αγροτικού εμπορίου και αλυσίδων τροφοδοσίας

Πιστοποίηση Δικαίου Εμπορίου

Η ιστορία του Δικαίου Εμπορίου

Μέχρι πριν από 20 χρόνια το κίνημα του Δικαίου εμπορίου δεν χρησιμοποιούσε καμιά επαλήθευση από τρίτα μέρη.  Ωστόσο, οι το  Δίκαιο Εμπόριο σταμάτησε να υλοποιείται μονάχα από εξειδικευμένους οργανισμούς όταν πιο κοινές/συμβατικές εταιρείες ξεκίνησαν να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους. Υπήρχε ανάγκη για ένα ανεξάρτητο τρόπο για την επαλήθευση των αιτημάτων των εμπόρων και των παραγωγών σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής και για τη δημιουργία μιας σειράς από «αυστηρά» κριτήρια Δίκαιου Εμπορίου. Έτσι, το 1988, η Solidaridad, μια φιλανθρωπική οργάνωση ανάπτυξής στην Ολλανδία, παρουσίασε το σύστημα επισήμανσης και πιστοποίησης «Max Hevelaar», το οποίο αρχικά προοριζόταν για τον καφέ. Παρόμοιες πρωτοβουλίες ακολούθησαν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και στη Βόρειο Αμερική. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, πρώην ανεξάρτητοι οργανισμοί πιστοποίησης και κατάρτισης προτύπων συνεργάστηκαν για να ιδρύσουν τη Fairtrade Labelling Organisations International (FLO) μέσω της οποίας δημιουργήθηκε το κοινό λογότυπο του Δικαίου Εμπορίου.

Τα γενικά πρότυπα του Fairtrade αλλά και τα πρότυπα για συγκεκριμένα προϊόντα καθορίζονται από τη FLO, ενώ το σύστημα πιστοποίησης του Δικαίου Εμπορίου διαχειρίζεται από τη FLO-CERT Ltd (μια εταιρεία που ανήκει στη FLO) σε συνεργασία με ελεγκτές και επιθεωρητές ανά το παγκόσμιο. Τα πρότυπα του Δικαίου Εμπορίου σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία των δυνάμεων σ τις εμπορικές σχέσεις, τις ασταθείς αγορές και τις αδικίες στο κοινό εμπόριο. Επομένως, τα πρότυπα του Δικαίου Εμπορίου εφαρμόζονται σε παραγωγούς αλλά και στους εμπορικούς τους συνεργάτες (εμπόρους).

Το 2012, η FLO άλλαξε την επωνυμία της σε Fairtrade International.

Γιατί υπάρχει τόσος μεγάλος σεβασμός προς το σύστημα Fairtrade International;

  • Το χαρακτηρίζει η διαφάνεια, η αξιοπιστία και έχει εμπορικό προσανατολισμό
  • Εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από τα μέλη της FLO – εθνικές πρωτοβουλίες επισήμανσης από την Ευρώπη, Βόρειο Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική.
  • Επικεντρώνεται σε κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αρχές, και στη πρόβλεψη αποδοτικών εργαλείων για εφαρμογή αυτών των αρχών.

Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί;

Το σύστημα του Δικαίου Εμπορίου εξειδικεύεται στις συνεργασίες με οργανισμούς μικροπαραγωγών (κυρίως συνεργατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις). Παρ ‘όλα αυτά, η Fairtrade International ήταν πρόσφατα στο στόχαστρο δημόσιας κριτικής στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική λόγω του ότι δεν αντιμετώπισε το ζήτημα της ελευθερίας στις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε κάποιες πιστοποιημένες φυτείες στη Λατινική Αμερική. Το 2014 αναθεωρήθηκε το Πρότυπο για Μισθωτούς Εργαζομένους της Fairtrade International, με σκοπό την ενδυνάμωση του δικαιώματος των εργαζομένων για ελεύθερη οργάνωση και συλλογική διαπραγμάτευση, ούτως ώστε να δοθεί στους εργάτες μεγαλύτερος έλεγχος στο πως αξιοποιούν το Fairtrade Premium. Επίσης, η Fairtrade International εισαγάγει μια νέα μεθοδολογία, μέσω της οποίας θα καθορίζονται πρότυπα για βιώσιμο εισόδημα με μια ξεκάθαρη διαδικασία.