ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Windward Islands bananas

Το Δίκαιο Εμπόριο αποτελεί μια μέθοδο εμπορίου με σκοπό την παροχή άμεσης και αποτελεσματικής στήριξης σε περιθωριοποιημένους παραγωγούς από αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής.

Για περισσότερα από 50 χρόνια, το δίκαιο εμπόριο αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης για μικρό-αγρότες και μικρο-τεχνίτες σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Από το 1980, οι μπανάνες εμπορεύονται εναλλακτικά. Οι πρώτες μπανάνες με τη σφραγίδα του Δικαίου Εμπορίου, πωλήθηκαν το 1996. Η μπανάνες πλέον συμβολίζουν τις επιτυχίες (και τις προκλήσεις) της πιστοποίησης Δίκαιου Εμπορίου και είναι ένα από  τα υψηλότερα σε πωλήσεις προϊόντα του Δικαίου Εμπορίου, με μερίδιο αγοράς που κυμαίνεται από 10-50% σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Η κατώτατη τιμή που στην οποία πωλείται η μπανάνα του Δικαίου Εμπορίου έχει σώσει χιλιάδες αγρότες μικρής εμβέλειας από το να αποκλειστούν από την αγορά. Το premium του Δικαίου Εμπορίου έχει επίσης παράσχει απτά προνόμια στις εν λόγω αγροτικές κοινότητες.

Το μεγαλύτερο μέρος από τις μπανάνες, τους ανανάδες και άλλα τροπικά φρούτα που εμπορεύονται με δίκαιο τρόπο φέρει τη σφραγίδα του Δικαίου Εμπορίου που χρησιμοποιείται από τη Fairtrade International (FLO). Το Δίκαιο Εμπόριο αποτελεί ένα σύστημα πιστοποίησης προϊόντων το οποίο έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές τα τελευταία 15 χρόνια αλλά παράλληλα έλαβε και κάποιες αρνητικές κριτικές – δείτε το κεφάλαιο «Πιστοποίηση». Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί καθιερωμένοι οργανισμοί δικαίου εμπορίου που συμμορφώνονται στους κανονισμούς του Δικαίου Εμπορίου (και κάποιοι πάνε ακόμα παραπέρα), ενώ δεν χρησιμοποιούν τη σφραγίδα χρησιμοποιούν τη σφραγίδα του Δικαίου Εμπορίου στα προϊόντα τους.

Οι 5 βασικές αρχές του Δίκαιου Εμπορίου:

  • Πληρωμή δίκαιης τιμής – Οι παραγωγοί παίρνουν μια δίκαιη τιμή η οποία καλύπτει τα έξοδα παραγωγής, τα έξοδα αξιοπρεπούς διαβίωσης και λογικού εισοδήματος.
  • Όχι στη παιδική εργασία – Η παιδική εργασία όλων των ειδών απαγορεύεται – ιδιαίτερα όταν είναι επιβλαβής στην υγεία των παιδιών, στη πνευματική τους ανάπτυξη και όταν επηρεάζει την εκπαίδευση τους.
  • Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας – Οι εργάτες στις φυτείες, φάρμες, σε μονάδες επεξεργασίας και σε άλλες εταιρείες, εργάζονται κάτω από αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και λαμβάνουν ένα βιώσιμο εισόδημα.
  • Ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων – Ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος από το Δίκαιο Εμπόριο επενδύεται σε έργα ανάπτυξης στις κοινότητες παραγωγής. Αυτά τα έργα συμπεριλαμβάνουν την παροχή πόσιμου νερού, την κατασκευή δρόμων, εκπαιδευτικών και υγειονομικών υπηρεσιών, την κάλυψη εξόδων για δραστηριότητες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μικροχρηματοδότηση κα.
  • Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα – Η χρήση βλαβερών φυτοφάρμακων και γενετικά τροποποιημένων οργανισμών έχει αποκλειστεί από το σύστημα του δικαίου εμπορίου. Επιπλέον, υποστηρίζει τεχνικές παραγωγής που συντείνουν στη διατήρηση πολύτιμων βιότοπων και προστατεύουν την υγεία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.