ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Συνήθως παρατηρούνται παραβάσεις στις βασικές αρχές της «αξιοπρεπούς εργασίας» – ελευθερία, ισότητα, ασφάλεια και ανθρώπινη αξιοπρέπεια – στη βιομηχανία παραγωγής τροπικών φρούτων. Πολύ συχνά, οι εργάτες στις φυτείες, στερούνται το δικαίωμα ελευθερίας συμμετοχής τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και επομένως δρουν συλλογικά για να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους.

Γιατί είναι σημαντικές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις;

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα ενάντια στη φτώχια στις χώρες παραγωγής, παρέχοντας ενημέρωση και εκπαιδεύοντας τους εργάτες σχετικά με τα δικαιώματα τους, και με τον τρόπο που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικό εργαλείο με τις εταιρείες, με σκοπό τη προώθηση αξιοπρεπούς εργασίας. Η πλειονότητα των εργατών σε φυτείες τροπικών φρούτων είναι νεαροί, κάτω από 30 χρονών, και έχουν περιορισμένη επίγνωση των δικαιωμάτων τους.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), η οποία αποτελεί μέλος των ΗΕ, προωθεί βασικά διεθνή πρότυπα εργασίας – σε θέματα ελευθερίας συνάθροισης και συλλογικής διαπραγμάτευσης, παιδικής εργασίας, καταναγκαστικής εργασία και διακρίσεων – τα οποία διαφυλάσσονται δια νόμου σε κάθε χώρα παραγωγής τροπικών φρούτων.

Υπάρχουν ωστόσο πολλές προκλήσεις – αναφορικά με την πολιτική βούληση, τη θεσμική ικανότητα και τις πηγές – για την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων στις φυτείες. Οι εθνικές κυβερνήσεις στις χώρες παραγωγής δίνουν ιδιαίτερη αξία στις ξένες επενδύσεις που παρέχονται από πολυεθνικές εταιρείες φρούτων και σε πολλές χώρες αυτές οι εταιρείες ασκούν επιρροή σε πολιτικές αποφάσεις. Οι εργάτες και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δυσκολεύονται να σπρώξουν υποθέσεις παραβιάσεων εργατικών δικαιωμάτων στα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης και τα εθνικά κέντρα επιθεώρησης εργασίας συχνά δεν έχουν την ικανότητα να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία.

Γιατί οι συνδικαλιστικές οργανώσεις χρειάζονται παγκόσμια αλληλεγγύη;

Η παγκόσμια αλληλεγγύη από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και συνδικαλιστικές οργανώσεις σε καταναλωτικές χώρες μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη ικανότητα που έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στις παραγωγικές χώρες στο να αντιπροσωπεύουν τα μέλη τους. Δράσεις αλληλεγγύης μπορεί να συμπεριλαμβάνουν χρηματοοικονομική στήριξη (οι περιορισμοί και τα επίπεδα μισθού κάνουν εξαιρετικά δύσκολη τη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων αν στηρίζονται μόνο από τις συνδρομές των μελών), δημοσιοποίηση Επειγόντων Δράσεων που καλούν τους καταναλωτές να ασκήσουν πίεση στις εταιρείες και τις κυβερνήσεις ως αντίδραση στις πράξεις σοβαρής καταπίεσης και/ή βίας, την υποστήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων με σκοπό να ακούγονται τα αιτήματα τους τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων με Ευρωπαϊκές υπεραγορές και ευρωβουλευτές, συμμετοχή σε παγκόσμιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού όπως η “Make Fruit Fair”.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε παραγωγικές χώρες ανήκουν επίσης και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Συνδικάτων. Μια από αυτές, η IUF (International Union of Food and Allied Workers), διευκολύνει και επιβλέπει μια τριμερή συμφωνία για εργατικά πρότυπα μεταξύ εκείνων, των εργατών (COLSIBA) και πολυεθνικής εταιρείας παραγωγής φρούτων (Chiquita).

Ελευθερία οργάνωσης

Αν οι εργάτες έχουν την δύναμη και την ελευθερία να υπερασπίσουν τα δικαιώματα τους και να διαπραγματευτούν με τους εργοδότες τους, οι συνθήκες εργασίας και το επίπεδο εισοδήματος μπορούν να βελτιωθούν προς το όφελος των εργατών, των οικογενειών τους, και των τοπικών κοινοτήτων. Οι καταναλωτές μπορούν με τη σειρά τους να νιώθουν ασφαλείς, γνωρίζοντας πως τα προϊόντα που αγοράζουν παράγονται κάτω από συνθήκες ασφαλείας που χαρακτηρίζονται από αξιοπρέπεια, και που επιτρέπουν στους εργαζομένους να διατηρήσουν τόσο την αξιοπρέπεια τους, όσο και ένα λογικό επίπεδο ζωής.