ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ!

Photo of Make Fruit Fair demonstration

Λάβε μέρος!

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων που παράγουν τα τροπικά φρούτα μας. Κάποιες φορές χρειάζονται μόνο μερικά ηλεκτρονικά κλίκς με το ποντίκι σας, αφού εύκολα μπορεί κάποιος να στείλει από το σαλόνι του, μια επείγουσα έκκληση άμεσα σε όσους ευθύνονται για παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή/και τη καταστροφή του περιβάλλοντος. Το πιο εύκολο είναι να μιλήσετε για την εκστρατεία μας στους φίλους και τις οικογένειες σας, και να τους εισηγηθείτε να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας. Χωρίς τη βοήθεια σας, οι ιστορίες όσων εμπλέκονται στη παραγωγή φρούτων πιθανόν να μην έχουν αίσιο τέλος. Πάρε και εσύ μέρος!

Πως μπορώ να λάβω μέρος;

Γιατί αξίζει να συμμετάσχω;

  • Οι εργάτες και μικροπαραγωγοί δεν πρέπει να εξαναγκάζονται να πληρώνουν το τίμημα για να μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε φθηνά τροπικά φρούτα.
  • Αν δεν συμβάλουμε για να αλλάξουμε τον τρόπο που εμπορεύονται τα τροπικά φρούτα, οι μικροπαραγωγοί και οι εργάτες δεν θα μπορούν να εισπράττουν ένα βιώσιμο εισόδημα, με αποτέλεσμα να βρίσκουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειες τους παγιδευμένους σε συνθήκες φτώχειας.
  • Αν τα δικαιώματα διαβρώνονται σε ένα μέρος του κόσμου, θα φθάσουν σε σημείο όπου θα χάσουν από την αξία τους και σε όλα τα άλλα μέρη του κόσμου, αφού η πίεση του παγκόσμιου ανταγωνισμού θα σπρώξει και άλλες περιοχές του πλανήτη να χαμηλώσουν το κόστος μειώνοντας τα εργατικά δικαιώματα.
  • Έχουμε παγκόσμια ευθύνη να προστατεύουμε το περιβάλλον μας – οι καταναλωτικές μας επιλογές μπορούν να έχουν άμεσα αντίκτυπο στο πως αντιμετωπίζεται.
  • Επειδή έχεις τη δύναμη – ως καταναλωτής, ακτιβιστής και πολίτης – να κάνεις διαφορά στις ζωές όσων ανθρώπων εμπλέκονται στη παραγωγή των φρούτων που τρως.
  • Επειδή έχεις την ελευθερία να υπερασπιστείς τα δικαιώματα σου και να εκφράσεις τις απόψεις σου – θες και άλλους να απολαύσουν και να βιώσουν τα δικαιώματα αυτά.

Ποιο είναι το αντίκτυπο; 

  • Η άσκηση πίεσης σε πολιτικούς μπορεί να συνεισφέρει σε διαρθρωτικές αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν τη κατάσταση στην οποία βρίσκονται εργάτες σε αναπτυσσόμενες χώρες, ρυθμίζοντας τον τρόπο που οι υπεραγορές συμπεριφέρονται στους προμηθευτές τους, συμπεριλαμβανομένων και των βιώσιμων τιμών που πρέπει να πληρώνουν τους προμηθευτές τους.
  • Η ανταπόκριση σε επείγουσες δράσεις μπορεί να ασκήσει πίεση σε εταιρείες έτσι ώστε να παρέχουν καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και υγείας, καθώς και να επαναπροσλάβουν εργάτες που απολύθηκαν άδικα. Στέλνοντας ένα email σε μια εταιρεία ή ένα κατάστημα, τους δείχνει πως γνωρίζετε και νοιάζεστε για την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων, και πως τους παρακολουθείτε! Αυτή η πίεση ενθαρρύνει τις εταιρείες να δράσουν προληπτικά/ με άμεσο τρόπο για να βελτιώσουν τις συνθήκες για τους εργάτες και για να μιλήσουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις που τους αντιπροσωπεύουν.
  • Με το να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να λέτε σε άλλους τι μάθατε, ευαισθητοποιείτε τον κόσμο και έτσι αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να δράσουν στο μέλλον.