ΑΣΚΗΣΕ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

photo of banana worker

Βεβαιώσου πώς οι ανάγκες των μικροπαραγωγών και των εργατών σε φυτείες παραμένουν στην επιχειρηματική και πολιτική ατζέντα.

Οι υπεραγορές και οι πολυεθνικές εταιρίες φρούτων είτε είναι ανήμπορες ή δεν επιθυμούν να ξεφύγουν από το επιχειρηματικό μοντέλο «Φθηνές τιμές καθημερινά», το οποίο στηρίζεται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όπως την επιβάρυνση των προμηθευτών με παράλογα έξοδα και ρίσκα. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε στις εταιρείες αυτές πως πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για τα δικαιώματα των εργατών και των παραγωγών κατά μήκος των αλυσίδων παραγωγής τους.

Απαίτησε την ανάληψη ευθύνης από τους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων, για την ποινικοποίηση παραλήψεων στην εταιρική ευθύνη, και εφαρμογή των Κατευθυντήριων Αρχών των Η.Ε. για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζήτησε τους να προσαρμόσουν τρέχουσες ή να αναπτύξουν νέες Ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθεσίες για να περιορίσουν την κατάχρηση της αγοραστικής δύναμης των υπεραγορών με το να ρυθμίσουν τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές και να βοηθήσουν στην ανάπτυξή αειφόρων αλυσίδων τροφοδοσίας τροπικών φρούτων. Ζητήστε από τους πολιτικούς να βεβαιωθούν πως οι υπεραγορές θα αναλάβουν ευθύνη για άδικες συνθήκες εργασίας στις χώρες παραγωγής.