LAHENDUSED

Women banana workers in Peru

Ükski järgnevatest ei suuda üksinda lahendada kõiki troopiliste puuviljade istandustes esinevaid probleeme. Siiski arvame, et on mõistlik teada, millised sammud võiksid aidata olukorda parandada.

Mõned sertifitseerimissüsteemid on toonud väiketootjatele märkimisväärset kasu. Palju keerulisem on siiski välja tuua, kuivõrd on need muutused toonud kasu töölistele nendes istandustes, kus pahatihti ei suudeta tagada toetust sõltumatutele ametiühingutele.

Sageli keelatakse istanduste töölistele vabadust koonduda ametiühingutesse ja niimoodi ühiselt oma töötingimuste parandamise nimel tegutseda.

Õiglane kaubandus on vahend, mille eesmärk on pakkuda otsest ja tõhusat toetust tootjatele arengumaades Aafrikas, Aasias ja Ladina-Ameerikas.

Maailma Banaanifoorum on dialoogiplatvorm osapooltele kogu banaanitööstuse tootmis- ja müügiahela ulatuses, kuhu kuuluvad poeketid, ametiühingud, vabaühendused ja valitsusasutused.

Paljud Euroopa firmad saavad rahalist kasu tegevustest, mis toimuvad väljaspool Euroopa Liitu – näiteks troopiliste puuviljade istandustes –, kuid hiilivad kõrvale EL õigusaktidega ette nähtud vastutusest oma tegevuse mõju eest tööhõivele, palgatasemele ja looduskeskkonnale. Leiame, et sellega tegelemiseks tuleb muuta Euroopa Liidu õigusakte.