SERTIFITSEERIMISSÜSTEEMID

Ettevõtlustegevus mõjutab alati kas otseselt või kaudsemalt ühiskonda ja keskkonda. Kui ettevõte on vastutustundlik, püüab ettevõtja tagada, et see mõju oleks võimalikult positiivne. Rahvusvaheline üldsus on eraldi kokku leppinud nendes nõuetes, mis on ettevõtetele kohustuslikud. Need põhinevad inimõiguste ülddeklaratsioonil ja rahvusvahelistel tööõiguse reeglitel. Arenguriikide valitsused ja rahvusvahelised institutsioonid suudavad neid aga vaevu tagada: kontroll ja sanktsioonid seadusrikkujate vastu on ebatõhusad ning neid rakendatakse harva.

Sageli esineb nõuete eiramist arengumaade istandustes. Selleks, et nõuete eiramist vähendada, võeti kasutusele sertifitseerimissüsteemid, mis seisavad arengumaades inimõiguste ja rahvusvahelise tööõiguse eest. Sertifitseerimise käigus annab sõltumatu kolmas osapool, kelleks on sertifitseeriv asutus, välja kirjaliku tõendi selle kohta, et tootmisprotsess on hinnatud ja see vastab kehtestatud standardi nõuetele.

Teistest süsteemidest loe lähemalt: makefruitfair.org/solutions/certification-regulation/