EUROBAN

EUROBAN logoA EUROBAN európai civilszervezetek hálózata, amely más kontinenseken működő civilszervezetekkel működik együtt, hogy elősegítse a társadalmilag igazságos, gazdaságilag életképes és környezetbarát  gyümölcsipar kialakulását.

12-15 aktív tagja van a hálózatnak 10 európai tagállamból. A EUROBAN szorosan együttműködik déli partnereivel: a Karibi Gazdaszövetséggel (WINFA), a Dél-Amerikai Regionális Banán és Más Mezőgazdasági Iparágban dolgozók Szakszervezetével (COLSIBA), a FAKO Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezetével (Kamerun, FAWU), Ghánai Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezetével (TUC, GAWU), FARMCOOPpal (Fülöp-szigetek), és a Litoral Regionális Mezőgazda Szakszervezettel, (Ecuador, UROCAL), amelyek A EUROBAN   tevékenységének haszonélvezői; valamint ültetvényi dolgozókkal és kistermelőkkel.

A EUROBAN szintén szorosan együttműködik a Nemzetközi Élelmiszer-szakszervezettel (IUF) és a Nemzetközi Munkajogi Alapítvánnyal, USA (ILRF).

Mi köze a EUROBANnak a Méltányos gyümölcshöz?

A EUROBAN hálózat megerősítése a Méltányos gyümölcsöt! kulcsfontosságú tevékenysége, amely azt a célt szolgálja, hogy javítsuk a gyümölcsöket termesztő, szedő és szállító dolgozók élet- és munkakörülményeit. A kampány EUROBAN-hoz kapcsolódó célkitűzései közé tartozik, hogy még több szervezetet vonjunk be a hálózat tevékenységébe, hogy kidolgozzunk egy fenntartható finanszírozási stratégiát, hogy a projektben résztvevő partnereink részt vegyenek a World Banana Forum munkájában. A Méltányos gyümölcsöt! partnerek közül már többen is aktív EUROBAN tagok, pl. BanaFair (Németország), Banana Link (Nagy-Britannia) Peuples Solidaires (Franciaország).

Mi köze a EUROBANnak a World Banana Forumhoz?

A EUROBAN és a partnereink, mint a WINFA, a COLSIBA és az IUF segítettek a Forum létrehozásában. A EUROBAN tagjai és a déli partnerek részt vesznek a Forum munkacsoportjaiban, mely munkaterületei a (1) fenntartható termelés és a környezetvédelem, (2) az ellátási láncban keletkező érték elosztása és a (3) a munkajogok.

A EUROBAN a Forum vezetői bizottságában is képviselteti magát.

EUROBAN members log in below to the secure EUROBAN section of this website.

Felhasználónév:
Jelszó:

Ha többet szeretnél megtudni a EUROBAN-ról, írj a coord.euroban@gmail.com címre

A EUROBAN KÜLDETÉSE

A EUROBAN céljai:

1. a társadalmi, emberi és munkaügyi jogok maradéktalan betartatása a gyümölcs ellátási lánc egészében;

2. a nők jogainak tiszteletben tartása a gyümölcs ellátási lánc egészében;

3. biztos megélhetés a dolgozók, valamint a kistermelők számára;

4. méltányos kereskedelmi feltételek a gyümölcsipar termelőinek az ellátási láncban keletkező haszon fenntartható elosztásával;

5. a gyümölcsipar által okozott környezeti károk felszámolása;

6. a vállalati magatartás megváltoztatása, beleértve a kiskereskedők vevői erővel való visszaéléseit az ellátási láncban, amelyek káros hatással vannak a környezetre, az emberi jogokra, valamint a dolgozók és a kistermelők megélhetésére, a fogyasztók jogaira;

7. a kormányok, az EU és más multilaterális szervezetek kereskedelmi politikájából eredő méltánytalanságok és környezeti károk megszüntetése a gyümölcstermesztésben és kereskedelemben, ezzel lehetővé téve más célkitűzések elérését; és

8. szinergia a célkitűzéseinkkel egyetértő szervezetekkel, függetlenül attól, hogy az adott szervezet alaptevékenysége hol és milyen ügyért zajlik.

Hogyan érjük el A EUROBAN célkitűzéseit

A EUROBAN támogatja és segíti tagjait és partnereit, hogy:

1. szorosan együttműködjenek más civilszervezetekkel, különösen szakszervezetekkel és kistermelői szervezetekkel, hogy javaslatokkal álljanak elő, és nemzetközi lépéseket tegyenek, miközben párbeszédet építenek és javaslatokat dolgoznak ki a gyümölcstermelés és -kereskedelem vállalati képviselőivel.

2. támogassanak olyan kezdeményezéseket, melyek csökkentik a gyümölcsipar negatív környezeti hatásait; ezek közé tartozik például az agrárvegyszerek mérhető csökkentése és használatuk szigorú ellenőrzése (beleértve az ökológiai termelést), jobb hulladék- és vízkezelés, a biodiverzitás védelme, valamint jobb munkabiztonság és -egészségvédelem biztosítása a munkások és a kistermelők számára.

3. lobbizzanak a döntéshozóknál, hogy azok vessenek gátat a vállalati magatartás káros hatásainak, és hogy a vállalatok, kormányok és más döntéshozók döntéseik során vegyék figyelembe a munkások és kistermelők véleményét.

4. támogassák a felelős fogyasztást és a tudatosságot a fogyasztók körében oktatással és a releváns gyümölcsipari hírek proaktív terjesztésével.

5. konstruktívan vegyenek részt olyan önkéntes tanúsítási rendszerek működtetésében, melyek kézzelfogható előnyöket nyújtanak a munkásoknak és a kistermelőknek, beleértve a termelés valódi költségeit fedező árakat és a megélhetéshez szükséges bérek fizetését.

6. fejlesszék, terjesszék és támogassák a nemzeti kormányok, az Európai Unió és más globális szervezetek innovatív kereskedelem-politikai reformjait.

7. működjenek együtt más civilszervezetekkel, segítsék az egymás közti kommunikációt és a közös tevékenységeket, hogy közös céljaikat elérjék.

8. aktívan vegyenek részt a World Banana Forumban (WBF)

 

-> to EUROBAN FILES