MŪSŲ KAMPANIJA

Make Fruit Fair demonstration

Kodėl vykdoma kampanija apie atogrąžų vaisius?

Devyniolika organizacijų iš viso pasaulio susivienijo tam, kad Padarytų Vaisius Sąžiningais (Make Fruit Fair!). Europos nevyriausybinės organizacijos artimai bendradarbiauja su nedidelėmis ūkininkų organizacijomis ir plantacijų darbininkų sąjungomis iš Afrikos, Pietų Amerikos ir Karibų tam, kad pagerintų gyvenimo ir darbo sąlygas šimtams tūkstančių žmonių, kurie augina, skina ir pakuoja atogrąžų vaisius, kuriuos kasdien perkame savo parduotuvėse.

Geriausi pavyzdžiai yra bananai ir ananasai: bananai yra labiausiai prekiaujami vaisiai pasaulyje, auginami daugiau nei 150  šalių ir duodantys 107 milijonus tonų derliaus per metus. Tarptautinė prekyba ananasais auga labai greitai, dabar vieną iš dviejų ananasų išauginant eksportui.

Darbo standartų ir aplinkosaugos teisių pažeidimai yra paplitę bananaų ir ananasų, taip pat, kaip ir kitų atogrąžų vaisių gavyboje, ir daugybėje atvejų, padėtis blogėja.

Ši kampanija yra apie:

 • sąžiningų ir tvarių atogrąžų vaisių tiekimo grandinių skatinimą;
 • socialinių ir aplinkosauginių teisių gynimą augintojų šalyse;
 • terpės, kurioje Pietų šalių augintojų balsai būtų išgirsti, sukūrimą;
 • augintojų šalių ir vartotojų šalių siejimą kartu agituojant;
 • naujų tarptautinės prekybos politikos formų ir praktikos skatinimą.

Ko reikalauja kampanija “Make Fruit Fair”?

Norime, kad prekybos centrai, kaip patys įtakingiausi tiekimo grandinės dalyviai, mokėtų sąžiningą kainą, kuri padengia tvarios gavybos kaštus, savo tiekėjams.

Norime, kad vaisių bendrovės ir prekybos centrai garantuotų, kad:

 • pragyvenimo minimumas būtų mokamas plantacijose, iš kurių jie perka;
 • moterys turi lygias teises į darbą bei apmokymus;
 • būtų gerbiamos žmogaus teisės ir darbo teisės, tokios kaip laisvė įstoti į nepriklausomą prekybos asociaciją;
 • aplinka būtų saugoma sumažinant kenksmingų žemės ūkio chemikalų naudojimą;

Norime, kad vyriausybės:

 • reguliuotų prekybos centrų piktnaudžiavimą perkamąja galia;
 • užtikrintų, kad bendrovės būtų laikomos atsakingomis už darbo sąlygas augintojų šalyse;
 • remtų politines strategijas, kurios skatina tvarią vaisių gavybą.

Šios kampanijos efektyvumui, mums reikia tavo pagalbos!

Vartotojai turi galią daryti įtaką tiems, kas yra atsakingi už sąlygų gerinimą atogrąžų vaisių teikimo grandinėje. IMKIS VEIKSMŲ DABAR!