SERTIFIKAVIMAS

Mes tikime, kad kai kurios sertifikavimo sistemos atnešė apčiuopiamos naudos smulkiesiems augintojams. Tačiau yra kur kas sunkiau identifikuoti šių sistemų naudą darbuotojams. Dažnai šios sistemos negali efektyviai palaikyti nepriklausomų profsąjungų darbo.

Tinkamas vietinių ir tarptautinių įstatymų vykdymas visada yra tai, ko nori savanoriškos sertifikavimo sistemos. Kaip sakė ITUC (Tarptautinės Profesinių sąjungų konfederacijos) Generalinis Sekretorius Sharon Burrow, “Privatūs interesai negali tapti pakaitalu viešai sistemai sukurtai demokratiniu reprezentatyviu keliu.”

Ekologiškas Sertifikavimas 

Kas yra Ekologiškas Sertifikavimas?

Ekologiškas sertifikavimas tai nepriklausoma sertifikavimo ir žymėjimo schema, kuri apima visus agrikultūrinės gamybos, pakavimo, gyvūnų gerovės, laukinės gamtos išsaugojimo aspektus, ir draudžia nereikalingus ir žalingus maisto priedus ekologiškai gamintuose produktuose. Bet koks produktas, parduodamas kaip ekologiškas, turi griežtai atitikti taisykles, nustatytas vietiniu, Europos ir tarptautiniu lygiu. Sertifikavimo procesas ir auditas yra atliekami nepriklausomų kompanijų.

Kokia yra ekologiško sertifikavimo nauda?

  • Puikūs rezultatai, siekiant sumažinti agrikultūrų augintojų daromą neigiamą žalą aplinkai, tokią kaip dirvožemio degradacija, genetiškai modifikuojami produktai, biologinės įvairovės praradimas, agrochemikalų besaikis naudojimas ir jų patekimas į aplinką ar medžiagų nutekėjimas į ežerus, upes ir požeminius vandenis.
  • Pesticidų ir kitų agrochemikalų naudojimo mažinimas daro teigiamą įtaką augintojų pragyvenimo lygiui, ypač besivystančiose šalyse.

Dar reikia tobulėti

  • Ekologiško sertifikavimo teikėjai skiria nepakankamai dėmesio socialiniams aspektams ir procesams, kurie gali padėti išsilaikyti gamybai ir agrikultūriniams plotams.
  • Ekologiško sertifikavimo schema yra brangi ir daug reikalaujanti iš smulkių ir vidutinio dydžio gamintojų ir gamintojų organizacijų besivystančiose šalyse. Tai apsunkina galimybes ją gauti be papildomos finansinės pagalbos, nes neatsižvelgia į santykius tarp agro-prekybos ir tiekimų tinklų. Ekonominė nauda gamintojams ir darbuotojams besivystančiose šalyse išlieka labai neaiški.
  • Sąžiningos prekybos sertifikatas

Sąžiningos prekybos istorija

Prieš 20 metų sąžiningos prekybos judėjimas neturėjo jokio nepriklausomo tikrintojo. Tačiau sąžininga prekyba nustojo būti tik specializuotų organizacijų globoje kai ja pradėjo domėtis ir visuotinės kompanijos. Atsirado poreikis turėti nuo nieko nepriklausomą būdą tikrinti pardavėjų ir gamintojų pareiškimus apie gamybos sąlygas ir sukurti griežtus sąžiningos prekybos kriterijus. Todėl 1988 metais Olandijoje įsikūrusi labdaros organizacija vystymuisi Solidaridad pristatė Max Havelaar žymėjimo ir sertifikavimo schemą, iš pradžių tik kavai. Panašios iniciatyvos tuo metu vyko ir kitose Europos šalyse, Šiaurės Amerikoje. Vėlyvame dešimtajame dešimtmetyje formalios nepriklausomos standartizavimo ir sertifikavimo organizacijos susitiko ir sukūrė Tarptautines Sąžiningos Prekybos Organizacijas (FLO) ir buvo pristatytas bendras Sąžiningos prekybos žymėjimas.

Pagrindiniai sąžiningos prekybos standartai ir standartai atskiriems produktams yra nustatomi FLO, Sąžiningos prekybos sertifikavimo sistema yra valdoma FLO-CERT LTD. (kompanijos priklausančios FLO) bendradarbiaujant su auditoriais ir inspektoriais iš viso pasaulio. Sąžiningos prekybos standartai sukurti atsižvelgiant į netolygų galios pasiskirstymą prekybiniuose santykiuose, nestabilią rinką ir neteisybę pasaulinėje prekyboje. Sąžiningos Prekybos Standartai galioja augintojams ir jų prekybos partneriams.

2012 metais FLO pakeitė pavadinimą į Fairtrade International.

Kodėl Tarptautinės Sąžiningos Prekybos sistema taip plačiai gerbiama?

  • Ji atvira, patikima ir orientuota į gamintojus
  • Įvairių organizacijų atstovai yra tarp FLO narių – vietinių žymėjimo organizacijų iš Europos, Šiaurės amerikos, Australijos ir Azijos, taip pat iš aigintojų tinklų iš Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos
  • Ji orientuota į socialinius, ekonominius ir gamtosaugos principus, ir efektyvių priemonių tiekimą, siekiant šiuos principus įgyvendinti 

Kas gali būti pagerinta? 

Sąžiningos Prekybos sistema orientuota į darbą su smulkiaisiais augintojais, jų organizacijomis ir kooperatyvais. Nepaisant to, FairTrade International neseniai sulaukė kritikos iš Europos ir Lotynų Amerikos dėl to, kad skiria mažai dėmesio profsąjungų laisvei kai kuriose sertifikuotose plantacijose Lotynų Amerikoje. Fair Ttrade International puoselėjami darbo standartai 2014 metais buvo peržiūrėti, siekiant sustiprinti požiūrį į darbuotojų teisę laisvai burtis ir kartu siekti gauti daugiau kontrolės tam, kaip būtų skirstomos Fairtrade lėšos. Fairtrade International taip pat pristatė naują metodą nustatyti darbuotojų pragyvenimo kaštus ir skaidrumo reguliavimą.