Profesinės Sąjungos

Tinkamų darbo sąlygų – laisvės, lygybės ir žmonių orumo principai, yra dažnai pažeidžiami tropinių vaisių industrijoje. Plantacijų darbuotojams dažnai atimama teisė laisvai jungtis į profesines sąjungas ir imtis bendrų veiksmų, siekiant pagerinti jų darbo sąlygas.

Kodėl profesinės sąjungos yra svarbios? 

Profesinės sąjungos vaidina svarbią rolę kovoje prieš skurdą vaisius auginančiose šalyse, šviesdamos darbuotojus apie jų teises ir kaip jas naudoti reikalaujant iš darbdavių gerų darbo sąlygų. Dauguma darbuotojų, dirbančių su tropiniais vaisiais, yra jauni – nesulaukę trisdešimties – ir turi tik minimalų suvokimą apie jų teises.

Tarptautinė Darbo Organizacija (ILO), kuri yra Jungtinių Tautų dalis, gina pagrindinus darbo teisės standartus – asociacijų laisvę ir bendrą kovą, kovoja prieš vaikų išnaudojimą, darbą per prievartą ir diskriminaciją – kurie yra nelegalūs visose vaisius auginančiose šalyse.

Tačiau yra daugybė iššūkių – susijusių su politine valia, instituciniu gebėjimu ir resursais – įvykdyti šiuos standartus plantacijų lygmeniu. Vyriausybės šalyse augintojose vertina užsienio investicijas, daromas tarptautinių vaisių kompanijų, ir daugumoje šalių šios kompanijos turi didelę įtaką politiniams sprendimams. Darbuotojai ir profesinės sąjungos kenčia, nesėkmingai bandydamos inicijuoti bylas dėl darbo teisės pažeidimų vietinėse teisinėse institucijose ir vietiniams darbo inspektoriams dažnai stinga galios jiems padėti.

Kodėl profesinėms sąjungoms reikia tarptautinio solidarumo? 

Tarptautinis nevyriausybinių organizacijų ir profesinių sąjungų solidarumas šalyse vartotojose gali stipriai padidinti profesinių sąjungų gebėjimą šalyse augintojose atstovauti savo narius. Solidarumo veiksmai gali apimti finansinę pagalbą (represijos ir atlyginimų dydžiai gali sukelti profesinėms sąjungoms sunkumų funkcionuoti tik iš narystės mokesčių); galima imtis neatidėliotinų veiksmų, skirtų vartotojams protestuoti prieš kompanijas ir vyriausybes, atsakant į represijos ir smurto aktus, palaikant sąjungas turėti balso teisę vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu, įskaitant susitikimus su Europos prekybos tinkle atstovais ir dalyvaujant tarptautinėse akcijose, tokiose kaip “Make fruit Fair”.

Profesinės sąjungos šalyse augintojose taip pat priklauso Pasaulinėms profesinių sąjungų federacijoms. Viena iš jų IUF (tarptautinė Maisto ir susijusių industrijų darbuotojų sąjunga), kuri stebi trišalio susitarimo dėl darbo standartų laikymasi tarp jų, darbuotojų (COLSIBA) ir tarptautinės vaisių kompanijos (Chiquita).

Laisvė burtis

Jei darbuotojai turi galios ir laisvę ginti savo teises ir derėtis su darbdaviais, darbo sąlygos ir darbuotojų pajamos gali pasikeisti darbuotojų, jų šeimų ir bendruomenių naudai. Vartotojai galėtų būti saugūs žinodami, jog produktai kuriuos jie perka, buvo užauginti saugiomis ir geromis sąlygomis, leidžiančiomis dirbantiems žmonėms išlaikyti savo orumą ir tinkamus pragyvenimo standartus.