PASAULINIS BANANŲ FORUMAS

World Banana Forum logo

Pasaulinis Bananų Forumas tai bendravimo platforma, skirta atstovams iš viso bananų auginimo ir platinimo tinklo, įskaitant prekybos centrus, profsąjungas, nevyriausybines organizacijas ir vyriausybes.

Pasaulinio Bananų Forumo istorija 

2005 metais antroji Tarptautinė Bananų Konferencija buvo sušaukta Civilinės Bendruomenės Organizacijų konsorciumu, kartu su partneriais iš Pietų –  COLSIBA, WINFA ir UROCAL (1), kad suburtų atstovus iš visų bananų auginimo ir platinimo tinklo, kad apsvarstytų sunkumus ir iššūkius, su kuriais susiduria industrija. Ši konferencija baigėsi priėmus sprendimą įkurti nuolatinį visų atstovų forumą, kad šis pakeistų – net pakeltų –smunkančius socialinius ir aplinkosauginius standartus visoje industrijoje. Civilinė bendruomenė dėjo tolesnes pastangas užtikrinant pagrindinių dalyvių dalyvavimą forume, todėl įkurė ir paruošiamajį komitetą.

2009 metų gruodį Jungtinių Tautų Maisto ir Agrikultūros Organizacijos (FAO) būstinėje, Tarptautinis Bananų Forumas buvo sukurtas su misija, kurią nusibrėžė daugiau nei 150 “Dirbame kartu dėl tvarios bananų gamybos ir prekybos” dalyvių. Visos didžiosios bananų kompanijos, kartu su tarptautiniais prekybininkais, augintojais ir plantacijų darbuotojų profsąjungomis iš 4 žemynų, jungtinės prekybos asociacijomis, mokslininkais, šalių gamintojų ir vartotojų vyriausybėmis, taip pat Jungtinių Tautų agentūromis, sukūrė ambicingą darbo programą. Valdžios atstovai iš FAO šalių susirinko į Tarpvyriausybinę Bananų ir Tropinių vaisių grupę, ir ratifikavo Pasaulinio Bananų Forumo sukūrimą, ir pažadėjo siekti Forumo sėkmės.

Ką Forumas siekia pasiekti? 

Forumo misija yra įkvėpti bendradarbiavimą tarp visų globalios industrijos dalyvių – nuo plantacijų iki prekybos centrų lentynų – tai sukuria perėjimą tvarumo link, pasiekia sutarimą dėl geriausių būdų spręsti darbo vietų problemas, lyčių lygybės klausimus, įtaką aplinkai, produkcijos tvarumą ir ekonomines problemas.

Pačių galingiausių korporatyvių industrijos veikėjų dalyavimas Forumo veikoje yra palaikomas pačių pažeidžiamiausių – mūsų partnerių iš šalių augintojų, ypač COLSIBA, UROCAL ir Karibų Fermerių Asociacijos (WINFA). Kaip “Make Fruit Fair” akcijos dalis, mes prašome vartotojų paskatinti vaisių kompanijas ir prekybos centrus, kurie nėra aktvūs Forumo dalyviai, tapti dalyviais. Mes tikime, kad Forumas suteikia unikalią galimybę sukurti tvarią prekybą bananais kuri apima pagarbą darbuotojų teisėms, oraus atlyginimo mokėjimą ir pagerintas aplinkos apsaugos sąlygas, apimančias sumažintą pesticidų naudojimą. Korporatyvų dalyvavimas šiuose procesuose yra svarbus šio projekto sėkmei.

Tarp Forumo pasiekimų yra:

  • Sukurta virtuali internetinė biblioteka leidžianti kompanijoms ir smulkiems augintojams dalintis aplinkos išsaugojimo praktikomis, įskaitant būdus sumažinti labiausiai toksiškų pesticidų naudojimą.
  • Stebimi atlyginimų lygiai 8 pirmaujančiose bananus eksportuojančiose šalyse tam, kad informuoti įvairius iniciatorius, siekiančius suskaičiuoti ir dirbti siekiant užtikrinti oraus atlygio mokėjimą plantacijų darbuotojams.
  • Imtasi pirmojo išsamaus žemėlapio, parodančio moterų įdarbinimą trijuose didžiausiuose bananus eksportuojančiuose regionuose.
  • Sukurta brošiūra, kuri bus išleista šiais metais, parodanti geriausius darbo santykių pasiekimus bananų industrijoje.

Daugiau informacijos adresu:

www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-aboutus/.

[1] COLSIBA tai Lotynų Amerikos Bananų ir Agro Industrijos produktų sąjungų koordinatorė, WINFA tai Karibų Fermerių Asociacija ir UROCAL tai regioninė valstiečių organizacijų sąjunga (Ekvadoras) atstovaujanti daugiau nei 600 smulkiųjų bananų, kakavos ir citrusinių vaisių augintojų.