Eiropas Parlaments aicina Komisiju aizliegt negodīgu tirdzniecības praksi

7. jūnijā Eiropas Parlamenta deputāti pauda stingru nostāju par labu striktākiem noteikumiem attiecībā uz negodīgu tirdzniecības praksi (NTP). Eiropas Parlamenta balsojums ir atbilde Eiropas Komisijas paziņojumam, kurā Komisija nolēma nevirzīt stingrāku regulējumu NTP novēršanai. Pēc Parlamenta balsojuma biedrība “Zaļā brīvība” kopā ar kampaņā “Izvēlos godīgus augļus!” iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām sagaida attiecīgus soļus no Eiropas Komisijas. Pagājušā gada […]