News

ANEXCO reaģējusi uz aicinājumiem pārtraukt strādnieku diskrimināciju

ANEXCO reaģējusi uz aicinājumiem pārtraukt strādnieku diskrimināciju

Paldies visiem, kuri ir iesaistījušies akcijā, lai apturētu pret arodbiedrībām vērsto diskrimināciju Kostarikā bāzētajā ananāsu kompānijā ANEXCO. Aicinājumam nosūtīt e-pastu ANEXCO vadībai pievienojušies vairāk nekā 23 000 cilvēku, kā rezultātā ir vērojamas pozitīvas pārmaiņas.

Mēs varam ziņot, ka e-pasta aktivitātes rezultātā:

  1. Kostarikas Darba ministrija ir piedāvājusi nodrošināt vidutāju, lai sekmētu dialogu starp SINTRAPEM (Sindicato Nacional de Trabajadores/as del Sector Privado Empresarial) arodbiedrību un ANEXCO vadību par arodbiedrību dalībnieku sūdzībām.
  2. Arodbiedrība un ANEXCO vadība ir iesaistījušās sarunās par iespēju atjaunot darbā trīs strādniekus, kuri tika atlaisti īsi pēc e‑pasta akcijas sākuma.

Šīs pārmaiņas ir pozitīvas,  bet pagaidām pāragri teikt, ka tās nesīs stabilus, ilgstošus uzlabojumus. Mēs ceram, ka tās būs pierādījums tam, ka dialoga ceļā var nokļūt pie situācijas risinājuma.

Mēs esam ļoti pateicīgi par starptautisko atbalstu e‑pasta akcijai. Šobrīd mūsu e‑pastu ANEXCO parakstījuši jau 23 075 cilvēki, un šis atbalsts ir bijis nozīmīgs minēto pārmaiņu sasniegšanā.

Foto: http://feedbackglobal.org/