EUROBAN

EUROBAN logo

EUROBAN ir Eiropas sabiedrisko organizāciju tīkls, kas sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām citos kontinentos, lai palīdzētu veidot sociāli taisnīgu, ekonomiski dzīvotspējīgu un vidi saudzējošu tropisko augļu industriju.

Tajā ietilpst 12 – 15 aktīvas dalīborganizācijas no desmit ES valstīm. EUROBAN cieši sadarbojas ar partneriem no dienvidvalstīm (Karību fermeru asociāciju (WINFA), Latīņamerikas banānu un citu lauksaimniecības industriju strādnieku savienības reģionālo koordinatoru (COLSIBA), Fako lauksaimniecības strādnieku arodbiedrību, Kamerūnas FAWU, Ganas lauksaimniecībā nodarbināto arodbiedrību apvienību (GAWU), FARMCOOP Filipīnās, un Litoralas zemnieku reģionālo biedrību Ekvadorā (UROCOL)). Dienvidu partneri pārstāv tos, kuri iegūst no EUROBAN aktivitātēm: plantāciju strādniekus un mazos audzētājus.

EUROBAN cieši sadarbojas arī ar Starptautisko pārtikas un sabiedroto strādnieku savienību (International Union of Food and Allied Workers – IUF) un Starptautisko darba tiesību forumu Amerikas Savienotajās Valstīs (International Labor Rights Forum – ILRF).

Kāda ir saistība starp EUROBAN un “Izvēlos godīgus augļus!” kampaņu?

EUROBAN stiprināšana ir viens no galvenajiem “Izvēlos godīgus augļus!” kampaņas elementiem, lai uzlabotu darba apstākļus tiem, kuri audzē, novāc un iepako tropiskos augļus. “Izvēlos godīgus augļus!” mērķu, kuri attiecas uz EUROBAN, starpā ir iesaistīt vairāk organizāciju, sevišķi no jaunajām ES dalībvalstīm, attīstīt ilgtspējīgas finansēšanas stratēģiju un dot projekta partneriem iespēju iesaistīties Pasaules banānu forumā (World Banana Forum). Vairāki “Izvēlos godīgus augļus!” partneri, tostarp BanaFair (Vācija), Banana Link (Apvienotā Karaliste) un Peuples Solidaires (Francija) jau ir aktīvi EUROBAN biedri.

Kāda ir saikne starp EUROBAN un Pasaules banānu forumu?

EUROBAN un tā partneri WINFA, COLSIBA un IUF palīdzēja Foruma izveidošanā. EUROBAN biedri un mūsu dienvidu partneri piedalās foruma darba grupās par Ilgtspējīgu ražošanu un ietekmi uz vidi, Pievienotās vērtības sadali un Darba tiesībām. EUROBAN ir pārstāvēts arī Foruma Koordinācijas komitejā.

Zemāk EUROBAN biedri var ienākt lapas aizsargātājā daļā:

Lietotājvārds:

Parole:

Lai uzzinātu vairāk par EUROBAN, raksti uz:

coord.euroban@gmail.com

EUROBAN MISIJA

EUROBAN mērķi ir:

 1. sociālo, darba un cilvēktiesību ievērošana visā tropisko augļu piegādes ķēžu garumā;
 2. sieviešu tiesību ievērošana visā tropisko augļu piegādes ķēžu garumā;
 3. iztikas nodrošināšana strādniekiem un mazajiem audzētājiem – gan vīriešiem, gan sievietēm;
 4. godīgi tirgus apstākļi ražotājiem tropisko augļu industrijā, nodrošinot vienmērīgu ienākumu sadalījumu visā piegādes ķēdes garumā;
 5. tropisko augļu industrijas radīta kaitējuma videi novēršana;
 6. izmaiņas korporāciju rīcībā, ieskaitot ietekmes tirgū ļaunprātīgu izmantošanu, kas šobrīd visā piegādes ķēdes garumā kaitē videi, mazo zemnieku un strādnieku tiesībām un iespējām sevi nodrošināt;
 7. pārvarēt nevienlīdzību un ilgtspējas trūkumu šī brīža nacionālo valdību, ES un citu multilaterālu organizāciju īstenotajā politikā, kas skar tropisko augļu ražošanu un tirdzniecību, lai atvieglotu pārējo mērķu sasniegšanu;
 8. sinerģija ar citām organizācijām, kurām ir līdzīgi mērķi kā EUROBAN, neatkarīgi, vai tās ir aktīvas tajā pašā sociālajā vai ekonomiskajā sfērā vai ģeogrāfiskajā reģionā.

Kā sasniegt EUROBAN mērķus?

EUROBAN atbalsta un veicina, lai tā partneri:

 1. ciešāk sadarbotos ar sabiedriskajām organizācijām, it īpaši arodbiedrībām un mazo ražotāju savienībām, lai attīstītu alternatīvas un vienotos par starptautisku rīcību, tai pašā laikā veidojot dialogu un kopīgus ierosinājumus ar tropisko augļu kompānijām un mazumtirgotājiem;
 2. atbalstītu iniciatīvas vides kaitējuma samazināšanai, tai skaitā ievērojamu samazinājumu un stingru kontroli lauksaimniecībā izmantoto pesticīdu lietošanā (arī veicināt bioloģiskās produkcijas audzēšanu un patēriņu), labākai atkritumu un ūdens apsaimniekošanai, dabas daudzveidības saglabāšanai un strādnieku, kā arī mazo zemnieku (gan sieviešu, gan vīriešu) drošības celšanai;
 3. lobētu politiķus, lai tie apturētu korporatīvo spēlētāju rīcību, kam ir negatīva ietekme un nodrošinātu, ka strādnieku un mazo audzētāju (kā vīriešu, tā sieviešu) balsis tiek sadzirdētas un ņemtas vērā lēmumu pieņemšanas procesā, ko veic kompānijas, valdības u.c.;
 4. veicinātu atbildīgu patēriņu un patērētāju informētību, rīkojot izglītojošas aktivitātes un proaktīvi izplatot informāciju par situāciju tropisko augļu industrijā;
 5. konstruktīvi sadarbotos ar brīvprātīgām sertifikācijas shēmām, lai pārliecinātos, ka tās patiešām panāk jūtamus ieguvumus mazajiem audzētājiem un strādniekiem (gan vīriešiem, gan sievietēm), tai skaitā cenas, kas nosedz ražošanas izmaksas un iztikas minimumam atbilstošas algas
 6. attīstītu, izplatītu un iestātos par inovatīvām valstu valdību, Eiropas Savienības un citu pušu tirgus politikas reformām;
 7. sadarbotos ar citiem sabiedrisko organizāciju tīkliem un veicinātu komunikāciju un kopīgas rīcības iespējas starp tiem kopīgu mērķu sasniegšanai;
 8. aktīvi piedalītos Pasaules banānu forumā.