FAQ

Vienmēr jautā uzņēmumam par tiem produktiem, kurus tu no tā iegādājies. Jautā, ko šis uzņēmums dara, lai pārliecinātos, ka tiek maksātas godīgas cenas un tiek ievēroti cieņpilnas dzīves principi. Piedalies “godīgajā tirdzniecībā” vai arī iesaisties godīgās tirdzniecības kampaņā savā valstī. Kad vien iespējams, iegādājies godīgās tirdzniecības produktus. Lai arī Latvijā tie ne vienmēr ir pieejami, patērētāju pieprasījums liks veikaliem pievērst uzmanību godīgās tirdzniecības principiem. Lūdz veikaliem sagādāt godīgās tirdzniecības produktus. Stāsti par godīgo tirdzniecību draugiem, kolēģiem, ģimenes locekļiem un savas organizācijas biedriem.

Neviena no Latvijas lielveikaliem pastāvīgajā preču klāstā nav godīgās tirdzniecības banānu, tomēr paradoksāli reizēm tie nonāk veikalu plauktos konkurētspējīgas cenas dēļ. Ar kampaņu “Izvēlos godīgus augļus” mēs varam panākt, ka arī Latvijas lielveikali sāk iepirkt godīgās tirdzniecības produktus

Nē, jo tādā veidā plantāciju strādnieki zaudētu darbu un mazie zemnieki tiktu izspiesti no tirgus. Īpašos gadījumos, kad notikuši nopietni tiesību pārkāpumi, arodbiedrība vai mazo zemnieku organizācija var izsludināt īstermiņa patērētāju boikotu, bet šādi gadījumi notiek ļoti reti. Tomēr, ja nav iespējas nopirkt godīgās tirdzniecības marķētus augļus, mēs aicinām patērētājus izdarīt spiedienu uz uzņēmumiem, kuri pārdod banānus, būt caurspīdīgiem attiecībā uz savas piegādes ķēdes sociālajiem, ekonomiskajiem un vides apstākļiem un virzīties uz godīgas ražošanas un pārdošanas principu atbalstīšanu. Ja uzņēmumi nevēlas sniegt pietiekamu informāciju vai arī to attieksme ir negatīva pret mūsu ierosinātajām izmaiņām, mēs varam izvēlēties pirkt banānus no tām valstīm vai uzņēmumiem, par kuriem mums ir pārliecība, ka to ražošanā iesaistīto darba apstākļi ir labāki.

Jā, kopš 1998. gada visiem Apvienoto Nāciju dalībniekiem ir pienākums ievērot astoņas pamata starptautiskās darba konvencijas, neatkarīgi no tā vai viņu nacionālā valdība ir tās ratificējusi. Tās paredz, ka:

 

  • Darbs ir brīvi izvēlēts
  • Ir ievērota asociāciju brīvība un tiesības vest kolektīvas sarunas par labākiem nosacījumiem
  • Bērnu darbaspēks netiek izmantots
  • Darba stundas nav pārmērīgas
  • Netiek praktizēta nekāda veida diskriminācija, tai skaitā samaksa ir vienlīdzīga kā vīriešiem, tā sievietēm
  • Nekāda veida skarba vai nehumāna attieksme nav atļauta

Lai izlasītu pilnu šo konvenciju sarakstu, apmeklējiet vietni labourstart.org. Daudzas tropisko augļu eksportētājvalstis ir ratificējušas vairākus citus būtiskus starptautiskā darba standartus. Problēma ir tā, ka daudzas valdības neievieš šos starptautiskos noteikumus (ne tikai ražotājvalstis). Līdz šim Apvienoto Nāciju Starptautiskās darba organizācijas dalībvalstis nav norādījušas, ka būtu jāpiemēro efektīvas sankcijas pret valstīm, kuras nepakļaujas starptautiskajai likumdošanai.

Iemesls, kāpēc starptautiskā un nacionālā likumdošana netiek ieviesta, lai aizsargātu strādnieku tiesības, var būt tas, ka trūkst cilvēkresursi un finanšu resursi, lai to izdarītu. Visbiežāk tieši tropisko valstu eksportētājvalstīs trūkst arī politiskās gribas. Dažās valstīs strādnieku apvienību viedoklis tiek ignorēts vai arī valsts dienesti ir korumpēti. Citiem augļu uzņēmumiem ir ciešas attiecības ar valdības cilvēkiem, kurus tie ir pārliecinājuši neieviest pareizu likumdošanu, vai arī valdības ir izvēlējušās to interpretēt atbilstoši saviem kritērijiem kā, piemēram, Kostarikas gadījumā. Valstīs, kurās nav vai arī ir ļoti vājas neatkarīgās arodbiedrības, strādnieku balsi nedzird ne darba devēji, ne valdība. Taču vēl nopietnāka situācija ir Gvatemalā, kur kriminālas vai paramilitāras organizācijas kontrolē visus reģionus un neviens valsts dienests nespēj efektīvi darboties. Cilvēkiem, kuri paceļ balsi, pastāv dzīvības briesmas; daudzi šī iemesla dēļ tiek nogalināti.

Vājie standarti ražotājvalstīs bieži ir valsts un augļu uzņēmumu atbildības joma, dažkārt šīs puses darbojas uz slepenu norunu pamata viena ar otru. Taču cena, kuru daudzas augļu kompānijas un arvien biežāk arī starptautiskās lielveikalu ķēdes maksā par banāniem, ir pārāk zema tiem ražotājiem, kuri aktīvi vēlas celt savus standartus un palikt biznesā. Visbeidzot, tie esam mēs, patērētāji, kuriem ir būtiska loma, ņemot vērā mūsu relatīvi spēcīgo pozīciju visā piegādes ķēdē. Pateicoties mūsu pieejai informācijai un mūsu vēlmei rīkoties, izmantojot mūsu pirkšanas spēju un mūsu pilsoņu lomu atbildīgi, mēs varam palīdzēt strādnieku arodbiedrībām un lauksaimniekiem celt šos standartus.

Vairums Eiropas patērētāju maksā relatīvi zemu cenu par tropiskajiem augļiem, kuri tiek saņemti no pasaules otras malas, jo faktiskās Ilgtspējīgas ražošanas izmaksas (Costs of Sustainable Production) nav ietvertas konvencionālās piegādes ķēdes cenā. Augļu kompāniju un šobrīd arī lielveikalu ķēžu spiediens ir noturējis zemās cenas. Tā tas būs tik ilgi, kamēr uz šīm kompānijām netiks izdarīts spiediens atzīt nepieciešamību piegādes ķēdes cenā iekļaut ilgtspējīgas ražošanas izmaksas. Vairumā gadījumu tas nozīmē, ka godīgās tirdzniecības produkti, kuriem minimālo cenu aprēķina, balstoties uz sociālajiem un vides standartiem, būs dārgāki.

Dažās valstīs mazumtirgotāji nosaka augstākas peļņas robežas godīgās tirdzniecības un bioloģiskajiem produktiem, jo nav politikas, ka šiem produktiem būtu jābūt pieejamiem visiem patērētājiem. Tai pašā laikā Apvienotajā Karalistē vairāki godīgās tirdzniecības banānu mazumtirgotāji ir izvēlējušies cīnīties cenu karā ar saviem konkurentiem un samazina cenas, kad to dara citi lielveikali. Tropiskie augļi var un to cenai vajadzētu būt tādai, lai tie būtu pieejami vairumam, ja ne visiem patērētājiem, taču netiktu ekspluatēti cilvēki un nodarīts kaitējums videi.