PRIVĀTUMS

Datu aizsardzība

Zaļā brīvība apņemas ievērot likumā noteikto, lai ievērotu personas tiesības. Tas nozīmē, ka mēs glabāsim personas datus tikai ar šīs personas iepriekšēju piekrišanu.