News

Rīkojies, lai apturētu negodīgu tropisko augļu tirdzniecību!

Rīkojies, lai apturētu negodīgu tropisko augļu tirdzniecību!

Paraksti petīciju Eiropas Savienības Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisārei Elžbetai Beņkovskai, lai pieprasītu godīgu praksi visā tropisko augļu piegādes ķēdes garumā!
Vai tu zināji, ka, lai saražotu saldos un sulīgos mango vai spēcinošos banānus, kas mums visiem tā garšo, tiek ekspluatēti tūkstošiem zemnieku un strādnieku? Šo cilvēku pamattiesības bieži vien netiek ievērotas. Mums kā patērētājiem pieder liels spēks, un mums to ir jāliek lietā, lai liktu Eiropas Savienībai, nacionālajām valdībām, lielveikaliem un visai pārtikas industrijai kopumā rīkoties. Visām iesaistītajām pusēm ir jārīkojas, lai nodrošinātu, ka par tropiskajiem augļiem tiek samaksāta godīga cena un tie tiek audzēti, nepārkāpjot cilvēktiesības un neradot vides piesārņojumu. Mūsu kopīgā prasība Eiropas Savienībai ir padarīt tropisko augļu tirdzniecību godīgu – tagad!