RISINĀJUMI

Women banana workers in Peru

Neviens no šiem risinājumiem atsevišķi nevar atrisināt visas tropisko augļu plantācijās esošās problēmas, tomēr mēs domājam, ka ir labi zināt, kādi pasākumi būtu veicami, lai uzlabotu apstākļus….

Mēs domājam, ka vairākas sertifikācijas sistēmas ir nesušas ievērojamu labumu mazajiem ražotājiem. Tomēr daudz grūtāk ir identificēt strādnieku ieguvumu šādās sistēmās, jo tās bieži neiekļauj atbalstu neatkarīgo arodbiedrību darbam.

Bieži plantāciju strādniekiem ir liegtas tiesības brīvi piedalīties arodbiedrībās un tādējādi liegta iespēja kolektīvi rīkoties, lai uzlabotu savus darba apstākļus.

Godīgā tirdzniecība ir tirdzniecības metode, kuras mērķis ir nodrošināt tiešu un efektīvu atbalstu sociāli neaizsargātiem un nabadzīgiem ražotājiem no attīstības valstīm Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā.

Pasaules Banānu forums ir platforma dialogam starp iesaistītajām pusēm no visas banānu ražošanas un izplatīšanas ķēdes, tai skaitā lielveikaliem, arodbiedrībām, nevalstiskajām organizācijām un valdībām.

Daudzi Eiropas uzņēmumi gūst finansiālu labumu, veicot savas darbības – piemēram, izveidojot tropisko augļu plantācijas – ārpus ES, tomēr apiet/izvairās no ES likumos noteiktās atbildības par piemērotajiem darba apstākļiem, samaksas līmeni un vides aizsardzību. Mēs uzskatām, ka ir jāmaina ES likumdošana, lai novērstu šo situāciju.