GODĪGĀ TIRDZNIECĪBA

Windward Islands bananas

Godīgā tirdzniecība (angļu val. – Fair Trade) ir tirdzniecības metode, kuras mērķis ir tiešā un efektīvā veidā atbalstīt visneaizsargātākos zemniekus, un strādniekus jaunattīstības valstīs Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. Jau vairāk nekā 50 gadus godīgā tirdzniecība ir bijis efektīvs veids, kā uzlabot darba un dzīves apstākļus mazākajiem lauksaimniekiem un amatniekiem jaunattīstības zemēs.

Banāni godīgās tirdzniecības sistēmā tiek tirgoti kopš 80. gadiem. To darīja organizācijas, kas tagad ir asociētas ar Pasaules Godīgās tirdzniecības organizāciju (World Fair Trade Organization – WFTO), piemēram BanaFair, gebana and Oxfam Wereldwinkels. Pirmie Fairtrade International sertificētie banāni tika pārdoti 1996. gadā. Banāni šobrīd ir Fairtrade International sertifikācijas shēmas veiksmes (un arī grūtību) simbols. Tie ir vieni no pārdotākajiem Godīgās tirdzniecības produktiem ar tirgus daļu no 10% līdz 50% dažādās Eiropas valstīs. Minimālā cena, kas tiek maksāta par Godīgās tirdzniecības sertificētiem banāniem, ir palīdzējusi daudziem mazajiem zemniekiem palikt tirgū. Turklāt Godīgās tirdzniecības prēmija ir nodrošinājusi jūtamus ieguvumus zemnieku kopienās.

Lielākajai daļai no godīgi tirgotajiem banāniem, ananasiem un citiem tropiskajiem augļiem ir Fairtrade International (FI) marķējums. Fairtrade International īstenotā marķēšanas sistēma pēdējos 15 gados ir kļuvusi ļoti populāra, bet tikusi arī kritizēta (skatīt sadaļu par sertifikāciju). Bez Fairtrade International eksistē vairākās citas godīgās tirdzniecības organizācijas, kas ievēro Fairtrade International vai pat vēl augstākus standartus, bet nelieto Fairtrade International marķējumu uz saviem produktiem, piemēram WFTO garantijas marķējumu.

Godīgās tirdzniecības pieci pamatprincipi

  • Tiek maksāta godīga cena: ražotāji un audzētāji saņem taisnīgu cenu, kas nosedz ražošanas izmaksas, pietiekošu iztiku strādniekiem un samērīgu peļņu.
  • Netiek izmantots bērnu darbs: jebkura bērnu darba forma ir aizliegta, sevišķi, ja tas negatīvi iespaido bērnu iespēju iegūt izglītību, fizisko veselību un garīgo attīstību.
  • Cieņpilni darba apstākļi: strādnieki plantācijās, zemnieku saimniecībās, fabrikās un citos uzņēmumos strādā labos un drošos apstākļos, saņemot iztikai pietiekamu atalgojumu.
  • Vietējo kopienu attīstība: nozīmīga ienākumu daļa no Godīgās tirdzniecības tiek ieguldīta attīstības projektos ražotāju ciematos un kopienās. Šie projekti iekļauj dzeramā ūdens nodrošināšanu, ceļu būvi, izglītības un veselības aprūpes infrastruktūras izveidi/uzlabošanu, kā arī izglītības un arodizglītības, veselības aprūpes izmaksu segšanu, mikrofinansējumu u.c.
  • Vides ilgtspēja: Godīgās tirdzniecības sistēmā ir aizliegta kaitīga agroķīmija un ģenētiski modificēti organismi. Tiek atbalstītas ražošanas metodes, kas aizsargā ekosistēmas un kā ražotāju, tā patērētāju veselību.