PASAULES BANĀNU FORUMS

World Banana Forum logo

Pasaules Banānu forums ir platforma dialogam starp iesaistītajām pusēm no visas banānu ražošanas un piegādes ķēdes, tai skaitā lielveikaliem, arodbiedrībām, nevalstiskajām organizācijām un valdībām.

Pasaules banānu foruma vēsture

2005.gadā Pilsoniskās sabiedrības organizāciju konsorcijs, tajā skaitā mūsu Dienvidu partneri, COLSIBA, WINFA un UROCAL (1), tika sasaukts, lai sapulcinātu iesaistītās puses no visas banānu ražošanas un piegādes ķēdes ar mērķi pārrunāt tās grūtības un izaicinājumus, ar kuriem saskaras šī industrija. Konference noslēdzās ar lēmumu dibināt pastāvīgu dažādu iesaistīto pušu forumu, kas uzņemtos uzdevumu mainīt un patiešām celt krītošos sociālos un vides standartus tropisko augļu industrijā. Pilsoniskā sabiedrība vadīja turpmākos centienus nodrošināt lielāko iesaistīto pušu apņemšanos piedalīties jaunajā forumā, kā rezultātā tika izveidota sagatavošanas komisija.

2009.gada decembrī Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (PLO) (Food and Agricultural Organisation (FAO)) galvenajā mītnē tika atklāts Pasaules banānu forums, kura misiju bija noteikuši visi vairāk nekā 150 “Kopīgs darbs pie ilgtspējīgas banānu ražošanas un tirdzniecības” dalībnieki. Visas lielākās banānu kompānijas kopā ar visas pasaules mazumtirgotājiem, audzētājiem un plantāciju strādnieku arodbiedrībām no četriem kontinentiem sanāca kopā ar tirdzniecības asociācijām, zinātniekiem, ražotājiem un patērētājvalstu valdībām, kā arī Apvienoto Nāciju aģentūrām, lai uzsāktu ambiciozu darba programmu. PLO valdību pārstāvji sapulcējās Starpvaldību grupas par banāniem un tropiskajiem augļiem konferencē un ratificēja Pasaules banānu foruma izveidi, vienlaikus apņemoties atbalstīt tā darbību.

Kādi ir Foruma mērķi?

Foruma misija ir iedvesmot sadarbību starp visiem globālās industrijas spēlētājiem, sākot ar plantāciju līdz pat lielveikalu plauktiem, kas veicinātu pāreju uz ilgtspēju un panāktu vienošanos par labāko praksi attiecībā uz darbaspēka jautājumiem, dzimumu līdztiesību, ietekmi uz vidi, ilgtspējīgas ražošanas un ekonomikas jautājumiem.

Visneaizsargātākie mūsu partneri ražotājvalstīs, īpaši COLSIBA, UROCAL un Karību lauksaimnieku asociācija (WINFA), ir panākuši industrijas visspēcīgāko korporatīvo spēlētāju dalību PBF. Kampaņas “Izvēlos godīgus augļus” ietvaros, mēs aicinām patērētājus mudināt tās augļu kompānijas un lielveikalus, kuri vēl nav iesaistījušies PBF, kļūt par aktīviem dalībniekiem. Mēs ticam, ka PBF ir unikāla iespēja veidot ilgtspējīgu banānu tirdzniecību, kurā ir ņemtas vērās strādnieku tiesības, iztikai pietiekamas algas izmaksa un uzlabotas vides prakses, tai skaitā samazināta atkarība no pesticīdiem. Lai šis process izdotos, korporatīvā apņemšanās ir ļoti svarīga.

Foruma sasniegumi:

  • Izveidota virtuāla bibliotēka, kas dod iespēju uzņēmumiem un mazajiem lauksaimniekiem dalīties ar atbildīgu pret saimniekošanas praksi, tai skaitā, toksiskāko pesticīdu izmantošanas samazināšanu.
  • Kontrolēti algu līmeņi 8 banānu eksporta valstīs.
  • Uzsākta pirmā vispusīgā sieviešu nodarbinātības kartēšana trijos lielos banānu eksporta reģionos.
  • Sagatavota rokasgrāmata, kas tiks publicēta šogad, ar labās prakses stāstiem par darba attiecībām banānu industrijā.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet:

www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-aboutus/.

[1] COLSIBA ir Latīņamerikas banānu un lauksaimniecības produktu apvienību koordinācija; WINFA ir Karību lauksaimnieku asociācija, un UROCAL ir Litorālas zemnieku organizācijas reģionāla apvienība (Ekvadora), kas pārstāv vairāk nekā 600 mazos banānu, kakao un citrusaugļu ražotājus.