LOBĒ, LAI IZBEIGTU NEGODĪGU TIRDZNIECĪBU!

photo of banana worker

Pārliecinies, ka mazo ražotāju un plantāciju problēmas paliek korporatīvo un politisko lēmumu pieņēmēju dienaskārtībā.

Lielveikali un transnacionālās augļu kompānijas nevar un nevēlas pārtraukt “arvien zemāku cenu” biznesa modeli, kas ir balstīts uz negodīgu tirdzniecības praksi, piemēram, nepamatotas izmaksu un risku uzlikšanas uz piegādātāju pleciem. Atgādini šīm kompānijām, ka tām ir jāuzņemas atbildība par ražotāju/audzētāju un strādnieku tiesībām visā piegādes ķēdes garumā.

Prasi, lai nacionālie un ES likumdevēji un valdības uzņemtos atbildību, izstrādājot likumus par korporatīvo atbildību un ieviešot ANO Vadlīnijas uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām. Prasi, lai kā nacionālā, tā arī ES līmenī tiktu mainīti esošie likumi vai ieviesti jauni ar mērķi samazināt ļaunprātīgu lielveikalu tirgus varas izmantošanu, regulējot negodīgu tirdzniecības praksi un palīdzot veidot ilgtspējīgas tropisko augļu piegādes ķēdes. Prasi politiķiem nodrošināt, lai lielveikali tiek saukti pie atbildības par negodīgiem darba apstākļiem ražotājvalstīs.

Apturi lielveikalus, kuri ļaunprātīgi izmanto savu ietekmi tirgū! Paraksti mūsu petīciju, kura aicina Eiropas Komisiju ieviest stingrākus ES mēroga noteikumus, kas apturētu negodīgu tirdzniecības praksi.