Privatezza

Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data

Koeprattiva Kummerċ Ġust timpenja ruħa biex tirrispetta il-liġi u prattiċi tajbin sabiex tirrispetta id-drittijiet tal-individwu. Dan iffisser li id-data miġbura tiġi proċessata  b’mod imparzjali uskond il-liġi u skond prattika korretta. Id-data hi miġbura biss għal għanijiet speċifiċi u leġittimi, u li jkunu espressi b’mod espliċitu.Il-prattika tagħna hija li nkunu onesti’ mal-individwi li qed niġbru id-data tagħhom u ukoll nipprovdu informazzjoni lil-ħaddiema li jiġbru u jamministraw l-informazzjoni personali miġbura.

Banana Link (UK)

Fair Trade Advocacy Office (Belgium)