ODPOWIEDZ NA PILNY APEL

photo

Wyraź swoją solidarność z pracownikami plantacji owoców tropikalnych, odpowiadając na pilne apele naszych partnerów z Południa.

Stosowanie przemocy w stosunku do członków związków zawodowych, wysiedlenia drobnych rolników oraz łamanie praw człowieka to chleb powszedni w krajach, w których uprawiane są banany i ananasy. Otrzymujemy od naszych partnerów z Południa wiele próśb o wsparcie i pomoc. W tej sekcji naszej strony znajdziesz pilne apele o pomoc oraz informacje na temat rozwoju sytuacji w związku z danym apelem.

Aktualne apele

Poprzednie akcje

Do sukcesów poprzednich pilnych apeli należą:

  • Przywrócenie ochrony dla Noe Ramireza, generalnego sekretarza SITRABI (gwatemalskiego związku pracowników przemysłu bananowego), wraz ze zobowiązaniem ze stronu rządu Gwatemali do ustanowienia „strefy bezpieczeństwa” dla innych przywódców SITRABI po zabójstwie sześciu członków i byłych członków SITRABI w 2011 r.
  • Interwencja Chiquity (koncernu owocowego), Rainforest Alliance (organizacji certyfikującej) i honduraskiego Ministerstwa Pracy w odpowiedzi na nieuznawanie przez właścicieli plantacji Tres Hermanas w Hondurasie legalności związku SITRAINBA.
  • Działania podjęte przez Chiquitę w celu poprawy sytuacji kobiet na plantacjach firmy, w szczególności: utworzenie Komitetu Kobiet pod auspicjami Międzynarodowej Umowy Ramowej między Chiquitą, IUF i COLSIBA, opracowanie programów szkoleniowych i mentorskich dla kobiet oraz propozycje rozszerzenia możliwości kobiet na tym rynku pracy.