OPOWIEDZ SIĘ ZA ZMIANAMI NIEUCZCIWYCH PRAKTYK HANDLOWYCH

photo of banana worker

Wywieraj nacisk na polityków, aby potrzeby drobnych producentów i pracowników plantacji znalazły się w programach politycznych.

Supermarkety i międzynarodowe koncerny owocowe nie mogą lub nie chcą wyłamać się z modelu biznesowego „codziennie niskie ceny”, opierającego się na nieuczciwych praktykach handlowych, m.in. przerzucaniu nieproporcjonalnie dużych kosztów i ryzyka na dostawców. Przypomnij tym firmom, że powinny wziąć odpowiedzialność za prawa pracowników i producentów w całym swoim łańcuchu dostaw.

Apeluj do decydentów krajowych i unijnych o uchwalenie ustawodawstwa w kwestii odpowiedzialności korporacyjnej  oraz wdrożenie Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka, a także o przyjęcie obecnego lub opracowanie nowego ustawodawstwa w celu ograniczenie nadużywania siły nabywczej przez supermarkety poprzez uregulowanie nieuczciwych praktyk handlowych. Pomożesz w ten sposób budować zrównoważone łańcuchy dostaw owoców tropikalnych. Domagaj się od polityków pociągnięcia supermarketów do odpowiedzialności za niesprawiedliwe warunki pracy w krajach producenckich.

Stop nadużywaniu siły nabywczej przez supermarkety! Podpisz naszą petycję wzywającą Komisję Europejską do wprowadzenia ostrzejszych, obejmujących całą UE przepisów, które położą kres nieuczciwym praktykom handlowym.