News

Łamanie praw pracowniczych – wesprzyj apel o wszczęcie działań skierowany do władz Hondurasu

Łamanie praw pracowniczych – wesprzyj apel o wszczęcie działań skierowany do władz Hondurasu

Honduras poddany jest represjom od czasu, gdy w 2009 r. wojskowy zamach stanu doprowadził do władzy obecnie rządzącą partię. Kraj słynie z tego, że jest stolicą zabójstw, represji i korupcji Ameryk. Wesprzyj żądania związków zawodowych sektora rolniczego i pomóż walczyć o poprawę warunków pracy.

Podpisz petycję on-line (po hiszpańsku) do Ministra Pracy Hondurasu wzywając go do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz poprawy warunków zatrudnienia pracowników sektora rolniczego >>

Trudna sytuacja w kraju doprowadziła ostatnio do wyjścia ludzi na ulice w ramach największych powszechnych demonstracji od czasu przewrotu wojskowego. Liczne przypadki łamania praw pracowników sektora rolniczego przedstawiano już Ministerstwu Pracy, lecz pozostały one nierozwiązane. Związek Pracowników Rolno-Przemysłowych (STAS) zaapelował do Ministra Pracy, Carlosa Madero, by jak najprędzej zająć się tymi sprawami. STAS, wraz z Honduraską Federacją Związków Pracowników Rolno-Przemysłowych (FESTAGRO), z którą jest związany, wzywa do międzynarodowej solidarności we wsparciu tego żądania.

STAS, założony w kwietniu 2013 roku, jest pierwszym związkiem reprezentującym pracowników sektora rolniczego i działającym na rzecz poszanowania fundamentalnych praw pracowniczych, obejmujących płacę minimalną na południu Hondurasu, gdzie 90% firm nie spełnia tego warunku.

Związek obejmujący cały sektor jest o wiele silniejszy niż wiele małych związków w poszczególnych miejscach pracy. Jednakże, jak wyjaśnia Iris Munguía, sekretarz ds. równouprawnienia w FESTAGRO: „Sektory prywatny i rządowy zwarły szyki, by zniszczyć ten typ organizacji. Dlatego też stwarzają tyle przeszkód i problemów w naszej pracy. To jest właśnie powód, dlaczego zgłaszamy to, co się tutaj dzieje”.

Możesz wesprzeć ten apel, podpisując i wysyłając petycję on-line (po hiszpańsku) ze strony FESTAGRO do Ministra Pracy Hondurasu, wzywając go do podjęcia działań >>

FESTAGRO jest częścią Latynoamerykańskiego Porozumienia Związków Bananowych i Rolno-Przemysłowych (COLSIBA) oraz partnerem Banana Link w projekcie Make Fruit Fair!

Tłumaczenie: Magdalena Kowalska

Fot. Barbora Mrazkova, Ecumenical Academy Prague