NASZA KAMPANIA

Make Fruit Fair demonstration

Dlaczego prowadzimy kampanię dotyczącą owoców tropikalnych?

Dziewiętnaście organizacji z całego świata połączyło siły w kampanii Kupuj Odpowiedzialnie Owoce. Organizacje pozarządowe z Europy ściśle współpracują z organizacjami drobnych rolników i związkami zawodowymi pracowników plantacji z Afryki, Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów w celu poprawy warunków życia i pracy setek tysięcy ludzi, którzy uprawiają, zbierają i pakują owoce tropikalne kupowane przez nas codziennie w naszych sklepach.

Najbardziej widoczne przykłady to banany i ananasy. Banany, najczęściej kupowany owoc na świecie, uprawia się w ponad 150 krajach, a roczna produkcja wynosi 107 milionów ton. Międzynarodowy handel ananasami szybko się rozwija; już teraz co drugi z tych owoców jest uprawiany na eksport.

Łamanie praw pracowniczych i standardów ochrony środowiska jest zjawiskiem powszechnym w produkcji zarówno bananów, jak i ananasów, a także innych owoców tropikalnych, a w wielu przypadkach sytuacja się pogarsza.

Nasza kampania dotyczy:

 • promowania sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw owoców tropikalnych,
 • obrony praw społecznych i ochrony środowiska w krajach producenckich,
 • zapewnienia forum, na którym można wysłuchać głosów ludzi z krajów producenckich globalnego Południa,
 • zbliżenia krajów producenckich i konsumenckich poprzez wspólną kampanię,
 • zachęcania do tworzenia nowych form polityki i praktyki w handlu międzynarodowym.

Jakie są konkretne postulaty kampanii Kupuj Odpowiedzialnie Owoce?

Chcemy, aby supermarkety, jako najsilniejsze podmioty w łańcuchu dostaw, płaciły dostawcom uczciwe ceny, pokrywające koszty zrównoważonej produkcji.

Domagamy się od koncernów owocowych i supermarketów zagwarantowania:

 • godnych płac na plantacjach, na których się zaopatrują,
 • równego dostępu kobiet do zatrudnienia i szkoleń,
 • poszanowania praw człowieka, w tym praw pracowniczych, takich jak wolność wstąpienia do niezależnego związku zawodowego,
 • poszanowania środowiska poprzez ograniczenie stosowania toksycznych środków agrochemicznych.

Domagamy się od rządów państw:

 • regulacji zapobiegających nadużywaniu przez supermarkety ich siły nabywczej,
 • zapewnienia, by firmy były odpowiedzialne za warunki pracy w krajach producenckich,
 • wspierania polityki sprzyjającej sprawiedliwej, zrównoważonej produkcji owoców.

Aby ta kampania przyniosła efekty, potrzebujemy twojego wsparcia!

Konsumenci mogą wywierać wpływ na tych odpowiedzialnych za poprawę sytuacji w łańcuchach dostaw owoców. ZACZNIJ DZIAŁAĆ!