EUROBAN

EUROBAN logo

EUROBAN este o rețea de organizații europene civile care lucrează în colaborare cu alte astfel de asociații din alte continente pentru a ajuta la producerea unei industrii de fructe tropicale care să nu afecteze mediul, să fie viabile economic și să fie corecte social.

Sunt 12-15 organizații membre active din 10 state europene membre. EUROBAN lucrează îndeaproape cu partenerii sudici (Asociația Fermierilor din Caraibe (WINFA), Uniunile Latino-Americane de Coordonare Regională a Bananelor și Alți Muncitori Industriali Agricoli (COLSIBA), Uniunea Muncitorilor Agricoli Fako (FAWU), Uniunea Generală a Agricultorilor din Ghana TUC (GAWU), FARMCOOP, Philippines și Uniunea Regională a Campesinos, Litoral, Ecuador (UROCOL) care reprezintă beneficiarii activității EUROBAN; muncitorii pe plantații și micii producători.

EUROBAN lucrează, de asemenea, îndeaproape cu Uniunea Internațională a Muncitorilor Alimentari și Afiliați (IUF) și Forumul Internațional de Drepturi de Muncă, SUA (ILRF).

Care este legătura dintre EUROBAN și Make Fruit Fair?

Întărirea rețelei EUROBAN este cheia activității campaniei Make Fruit Fair! , pentru a îmbunătăți condițiile de trai și de muncă a oamenilor care cultivă, recoltează și ambalează fructe tropicale. Obiectivele proiectului Make Fruit Fair! comune cu EUROBAN includ mai multe organizații (din Noile State Membre), dezvoltarea unei strategii de finanțare durabile și susținerea partenerilor proiectului să se angreneze în Forumul World Banana. Un număr de parteneri Make Fruit Fair!, încluzând BanaFair (Germania), Banana Link (UK) și Peuples Solidaires (Franța) sunt deja membri activi în EUROBAN.

Care este legătura dintre EUROBAN și Forumul World Banana?

EUROBAN  și partenerii noștri WINFA, COLSIBA și IUF au ajutat la crearea Forumului. Membrii EUROBAN și partenerii sudici participă in Grupuri de Muncă ale Forumului, la Sistemele de Producție Durabile și Impactul asupra Mediului; Distribuirea de Valoare; și Drepturi de Muncă. EUROBAN este reprezentat al Comitetului Director al Forumului.

Membrii EUROBAN se loghează mai jos în secțiunea de securitate a website-ului.

Nume de utilizator:

Parolă:

Dacă dorești să afli mai multe despre EUROBAN, trimite un e-mail la adresa:: coord.euroban@gmail.com

Misiunea EUROBAN

Viziunea EUROBAN e să lucreze în privința:

 1. respect deplin pentru drepturile de muncă, sociale și ale omului pe tot parcursul lanțului de aprovizionare cu fructe tropicale;
 2. respect deplin pentru drepturile femeilor pe tot parcursul lanțului de aprovizionare cu fructe tropicale;
 3. mijloace de trai sigure pentru femei și bărbați care sunt producători la scară mică sau muncitori;
 4. condiții comerciale echitabile pentru producătorii din industria fructelor tropicale cu distribuția veniturilor în mod global și durabil pe parcursul lanțurilor de valori;
 5. eliminarea deteriorării mediului cauzate de industria fructelor tropicale;
 6. o schimbare în comportamentul corporațiilor, incluzând abuzul puterii de cumpărare a vânzătorilor care, în momentul de față, deteriorează mediul, drepturile și mijloacele de trai ale muncitorilor, micilor prooducători și consumatori, femei și bărbați pe tot parcursul lanțului de aprovizionare.
 7. depășirea nedreptăților și nedurabilității curentelor politici comerciale a guvernelor naționale, a Uniunii Europene și a altor entități multilaterale în ceea ce privește producția și comerțul de fructe tropicale și permiterea altor obiective să aibă loc; și
 8. crearea unei sinergii cu organizațiile care ne împărtășesc obiectivele, chiar dacă activitățile lor de bază se află sau nu în aceeași zonă socială, economică sau geografică cu EUROBAN.

Cum să dobândim viziunea EUROBAN

 EUROBAN susține și facilitează partenerii și membrii săi în:

 1. cooperarea îndeaproape cu alte organizații sociale și civile, în special sindicate și organizații ale micilor producători, pentru a dezvolta propuneri alternative și pentru a acționa internațional, în timp ce stimulează crearea de discuții și propuneri comune cu vânzătorii și companiile de fructe tropicale.
 2. susține inițiativele de reducere a impactului negativ asupra mediului cauzate de industria fructelor tropicale și includerea reducerii măsurabile și controlul strict al utilizării agrochimicelor (inclusiv încurajarea producției și consumației organice), un management mai bun al apei și al resturilor, protecția biodiversității și îmbunătățirea sănătății și condițiilor de muncă a muncitorilor și micilor producători, femei sau bărbați.
 3. influențarea factorilor de decizie politică pentru a opri impactele negative și comportamentul corporațiilor și asigurarea că vocile femeilor și bărbaților mici producători sunt auzite atunci când se iau decizii de către companii, guverne și alți factori de decizie politică.
 4. promovarea consumului responsabil și informarea consumatorilor prin activități de educație publică și propagarea proactivă a informației în ceea ce privește situația industriei de fructe tropicale.
 5. angrenarea constructivă cu sisteme de certificare voluntare pentru a asigura că aceste standarde chiar oferă beneficii palpabile pentru femei și bărbați, mici producători, incluzând plata unor prețuri care să acopere adevăratele costuri de producție și plata salariilor.
 6. dezvoltarea, răspândirea și susținerea reformelor comerciale inovative de către guvernele naționale, Uniunea Europeană și alte entități multilaterale.
 7. cooperarea cu alte rețele de organizații sociale civile și facilitarea comunicării și formarea de legături între ele pentru a obține scopuri comune.
 8. participarea activă în Forumul World Banana (WBF)