POLITICA NOASTRĂ

PROTECȚIA DATELOR

Mai Bine se angajează să respecte atât legea, cât și bunele practici; și respectarea drepturilor individuale. Acest lucru înseamnă că vom avea doar date care au acordul persoanelor vizate, sau date stocate care nu violează interesele persoanelor vizate. Politica noastrĂ este să fim deschiși și sinceri cu persoanele ale căror date sunt stocate, și să furnizezăm informații personalului care se ocupă de date cu caracter personal, pentru a le permite să acționeze cu încredere și consecvent.